-
+

PAF språkstipendium har delats ut

2017-01-18

Fyra studerande har tilldelats PAF språkstipendiet. Stipendiet är öronmärkt för studerande på programmen IT, företagsekonomi och Hospitality Management på Högskolan på Åland. Syftet är att uppmuntra andra studiespråk än engelska och modersmålet.

Höstens 2016 stipendier har delats ut till följande :
Lisa Östberg, FE för en termin studier i Fachhochschule Karlsruhe, Tyskland.
Minna Tainiola, HM för 4 månader praktik i Funchal, Madeira, Portugal.
Sandra Lindh, HM för 4 månader praktik i Obertauern, Österrike
Nina Hyttinen, HM för 4 månader praktik i Obertauern, Österrike

Våren 2017 stipendium har delats ut till:

Robin Höglund, HM för 4 månader praktik i Oberwesel, Tyskland

 

Paf språkstipendium kan sökas av studerande enligt följande kriterier:

- inskriven vid högskolan på Åland och före utresan har fullföljt minst ett års högskolestudier med dokumenterad god studieframgång

- gäller för utbildningsprogrammen för företagsekonomi, Hospitality Management och informationsteknik

- för praktik eller studier utomlands på annat språk än modersmålet eller engelska eller

- språkstudier i ett europeiskt språk (dock inte engelska) vid universitet/högskolor minst 15 sp (även i nordiska länder) 

- stipendiebeloppet som söks är ca. 200-400 € beroende på längden på vistelsen.

Ansökan ska vara inlämnad före 15 april för höstterminen och den 15 november för vårterminen. Ansökan godkänns eller avslås av vicerektorn i samråd med Paf.

Efter praktik eller studier utomlands enligt ovannämnda kriterier skriver den studerande en praktikrapport. Om kriterierna av någon anledning inte har uppfyllts är den studerande återbetalningsskyldig.

Blanketten hittar du under stipendier

Ansökningar kan lämnas in till Internationell koordinator Lena Nyman-Wiklund

 

L.Nyman-Wiklund 18.1.2017


Arkiv

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2009Bokmärk och dela