-
+
 
Lärplattformar

Moodle
Fronter


Fristående kurser

Via Öppna högskolan kan du läsa fristående kurser. Läs mer om öppna högskolans kursutbud.

Kursbeskrivningar HT2016

Kursbeskrivningar för studerande på IT-programmet som inledde sina studier hösten 2016. Här listas alla kursbeskrivningar för IT-programmets inriktningar.

 

KursnamnKurskodStudiepoäng

Grundstudier

StudieteknikY0107041 sp
Engelska 1Y0312033 sp
Grundläggande forskningsmetodikY0104033 sp
Grundläggande forskningsmetodikY0104042 sp
Introduktion till informationsteknikI0001026 sp
Diskret matematikI0002016 sp
Diskret matematik 2I0002032 sp
LogikI0003027 sp
EkonomiI0005023 sp
EkonomiI0005033 sp

Yrkesstudier

Programmering 1I1601028 sp
Programmering 2I1602026 sp
Programmering 3I1603026 sp
SystemutvecklingsmetodikI1801016 sp
Människa-datorinteraktionI1802016 sp
DatabaserI1401016 sp
DatabasdesignI1804026 sp
Laboration 1I1606016 sp
OperativsystemI1402026 sp
Objektorienterad programmering och design 1I1609016 sp
Objektorienterad programmering och design 2I1610016 sp
Objektorienterad designI1803016 sp
Deklarativ programmeringI1604038 sp
DatakommunikationI1403016 sp
WebbserverteknikI1404026 sp
Programkonstruktion och projekthanteringI18060210 sp
Tillämpad digital signalbehandling (med Matlab)I1406036 sp
MaskininlärningI1408016 sp
Datorgrafik och multimediateknikI1407026 sp
DesignmönsterI1805023 sp
Laboration 2I1607026 sp

Yrkesstudier, ingenjör YH 240 sp

Matematisk modellering 1I1501036 sp
Matematisk modellering 2I1501045 sp
Modellering och simuleringE1241014 sp
Modellering och simuleringE1241025 sp
Modellering och simuleringE1241036 sp
Elteknik och elektronikI1241022 sp
Digitalteknik 1E1111033 sp
Digitalteknik 2E1112021 sp
Reglerteknik 1E1085032 sp
Reglerteknik 2E1086023 sp
Mikroprocessorteknik 1E1121032 sp
Mikroprocessorteknik 2E1122024 sp

Valfria studier

IBM System i AS/400I3401056 sp
Mobila applikationerI3404026 sp
Enterprise JavaI3408033 sp
Testdriven programutvecklingI3801013 sp
Programmering i C++I3401062 sp
Gruppdynamik och teamutveckling på arbetsplatsenI3406012 sp
TutorkursS36400321 sp
Marknadsföring av Högskolan på ÅlandR3405021 sp
Teamutveckling och medarbetarskap/ Team Development and TeamworkI3406021 1/2 sp
ProjektledningB1114015 sp
IT och affärssystemB1106035 sp
MarknadsföringB03010310 sp
AffärsredovisningB01010210 sp
MarknadsundersökningsmetodikB1105035 sp
Organisation och ledningB11080510 sp

Praktik

PraktikI40040230 sp

Examensarbete

ExamensarbeteI50010215 sp

Bokmärk och dela