-
+

Fristående kurser

Via Öppna högskolan kan du läsa fristående kurser. Läs mer om öppna högskolans kursutbud.

 


Klädsel för praktiska kurser

För kurser till i brandskydd, på fartygspraktik och vid praktiska laborationer och övningar behövs oömma arbetskläder och skyddsskor. Observera att du inte får vistas i verkstaden utan skyddsskor!

Rekommenderad klädsel för praktiska kurser:

  • varma och oömma fritidskläder och ett extra ombyte
  • fingervantar
  • mössa
  • stövlar eller kängor för utebruk
  • simkläder
  • långkalsonger eller motsvarande
  • långärmad tröja
  • extra sockor
  • skyddsskor (i verkstaden)
  • kläder i bomull (för brandkurs och verkstaden)

 

 

Kursbeskrivningar HT2016

Kursbeskrivningar för studerande på sjökaptensprogrammet som inledde sina studier hösten 2016.

 

Kursbeskrivning: Examensarbete (S501101)

Utbildningsprogram: Utbildningsprogrammet för sjöfart

Inriktning: -

Studiehelhet: -

Ämnesområde: Sjöfart

Kursnamn: Examensarbete

Kurskod: S501101

Kursnamn på engelska: Degree Thesis

Studiepoäng: 15

Vitsordsskala: VG, G (för betygssättning)

Lärandemål

Examensarbetet är ett på självständiga studier byggande arbete, vars syfte är att träna den blivande
sjökaptenen: - att tillämpa teoretiska kunskaper vid lösning av praktiska problem - att använda
branschens arbetsmetoder - att kombinera olika delområden i sin utbildning - att lösa problem med
hänsyn till helheten - att arbeta logiskt och systematiskt - att söka kunskap och att använda källmaterial -
att presentera resultatet av sitt arbete skriftligt, illustrerat och muntligt - att följa en uppgjord
projekttidtabell Avsikten med arbetet är att det skall utgöra en brygga mellan studier och arbetsliv och
underlätta den studerandes övergång från studier till däcksbefälsuppgifter i arbetslivet. En viktig
målsättning med ett examensarbete, som utförs åt ett företag, är att ett sådant slutresultat uppnås, som
företaget även kan dra nytta av.

Innehåll

Ämnet för sitt examensarbete bör den studerande själv söka. Programledare hjälper till vid behov eller
utser ett arbete inom läroanstalten som examensarbete för den studerande. Det valda ämnet bör
ansluta sig till studielinjens centrala ämnesinnehåll och bilda grunden för skötselt av kommande
arbetsuppgifter. Programledare godkänner ämnet för arbetet och utser ansvarig handledare. Företaget
utser en förbindelseperson för arbetet, som ser till att arbetet framskrider på ett för företaget
ändamålsenligt sätt. Övrig arbetsgång beskrivs i Anvisningar för examensarbete.

Kurslitteratur och studiematerial

-

Bedömning

VG, G (för betygssättning)

Förkunskaper

Bygger på övriga studier på programmet. Sådana kurser till vilka arbetets innehåll ansluter sig bör ha
avklarats innan arbete påbörjas. Dessutom bör de YH-gemensamma kurserna i grundläggande
forskningsmetodik samt bibliotekskunskap och informationssökning ha avlagts.

Arbetsformer

Självständig problemlösning och dokumentation

Omfattning av närvaroskyldighet

-

Examination

Enligt Anvisningar för examensarbete

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Arbetets benämning noteras i avgångsbetyg. VG, G, U.

Övrigt

-


 

KursnamnKurskodStudiepoäng

Grundstudier på driftsnivå

Bryggrutiner och vakthållningS05010411 1/2 sp
Skolfartyg 1S05020311 1/2 sp
SjömansarbeteS05040211 1/2 sp
HamnfunktionerS05050411 1/2 sp
Fartygets vård och underhållS05060512 sp
Driftteknik och vakthållningS00010611 1/2 sp
Skolfartyg 2S00020511 1/2 sp
MaskinlaborationerS00030411 1/2 sp
MaskinarbeteS00040311 1/2 sp
Livbåtsman och överlevnadsteknikS08010411 sp
ElteknikS00050412 sp
SRC - radiotelefoniS08020411 sp
Brandskydd BasicM3011041 sp
Första hjälpS08040611 sp
Personlig säkerhet och socialt ansvarS08050411 1/2 sp
Orienteringskurs för tankfartygS08060311 1/2 sp
Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifterS38620310 sp
Sjöfartsengelska 1S03220311 1/2 sp
DatakunskapY0105031 1/2 sp
DatakunskapY0107051 sp
StudieteknikY0107041 sp
Kemi för däcksbefälS04420121 1/2 sp
Kemi för däcksbefälS04420221 sp

Grundstudier på operativ och management nivå

Baskurs matematikC1401110 sp
Matematik för nautikerS04020523 sp
Fysik 1: MekanikS04210424 sp
Fysik 2: Vatten, vågor, värmeS04220422 sp
Sfärisk trigonometriS04030322 sp
Derivata och integralS04040233 sp
DatortillämpningarS04820231 sp
Numeriska metoderS04050333 sp
IntermarS33390223 sp
Engelska 2Y0313023 sp
Finska nivå 1Y0302043 sp
Finska nivå 2Y0305033 sp
Finska nivå 3Y0303043 sp
Grundkurs i juridikY0203021 1/2 sp
Grundläggande forskningsmetodikY0104042 sp
Ekonomi och redovisningY0204041 1/2 sp
Kvalitetsledningssystem och ISMM3025032 sp

Yrkesstudier på operativ nivå

Navigation 1S15310327 sp
Navigation 1S15310425 1/2 sp
Navigation 1, terrester navigationS1531042-13 sp
Navigation 1, vaktrutiner o sjövägsreglerS1531042-21 1/2 sp
Navigation 1, grunderna i nautiska instrument och radarS1531042-31 sp
Navigation 2S15320224 1/2 sp
Navigation 3S15330227 1/2 sp
Nautiska instrument 1S15350222 sp
Nautiska instrument 2S15360122 sp
Radar + ARPAS15370123 sp
ECDISS15380221 1/2 sp
Oceanografi och nautisk meteorologi 1S15290423 1/2 sp
Fartygsteknik och sjövärdighetsbestämmelserS16210423 sp
Trim, stabilitet och stress 1S16220524 sp
Sjörättens grunderS16230121 1/2 sp
Maritim miljömedvetenhetS16240322 sp
SjötransporterS17210424 1/2 sp
Lastning och lossningS17220321 1/2 sp
Farligt godsS17230521 1/2 sp
Brandskydd AdvancedM3012041 sp
Medicinsk första hjälp och sjukvårdS18220424 1/2 sp
SäkerhetsorganisationS18250121 1/2 sp
General Operator's Certificate (GOC)S19220326 sp
Sjöfartsfinska, nivå 1S13010223 sp
Sjöfartsfinska, nivå 2S13020223 sp
Sjöfartsengelska 2S13210521 1/2 sp
VaktstyrmansprovS15500120 sp

Yrkesstudier på management nivå

Navigation 4S15510434 1/2 sp
Oceanografi och nautisk meteorologi 2S15520732 sp
Nautiska instrument 3S15530331 1/2 sp
Vaktrutiner och sjövägsreglerS15540231 sp
Manövrering och åtgärder vid haveriS15550334 sp
FartygsmaskinteknikS15580131 1/2 sp
Search and RescueS15570331 1/2 sp
Maritime Resource Management (MRM)S16570331 1/2 sp
Crowd and Crisis ManagementS16550331 1/2 sp
PraktikhandledningS16560331 sp
SjörättS16520233 sp
SjöarbetsrättS16530233 sp
Skolfartyg 4S15590231 sp
Trim, stabilitet och stress 2S16510236 sp
Bulk- torrlast- och kyltransporterS17510344 1/2 sp
Lastlärans fysikS17540131 1/2 sp
LastsäkringS17560431 sp
LogistikS17580233 sp
LastberäkningarS17570233 sp
TankertransporterS17530331/2 sp
Sjöfartsengelska 3S13220331 1/2 sp
Maritimt ledarskapS16590232 sp
Fartygsadministration och ekonomiS12520333 sp

Valfria studier

SegelfartygspraktikS45010411 1/2 sp
Navigation IntroS35010111/2 sp
Radarnavigering i skärgården (Simulator)S35510331 1/2 sp
Astronomisk navigation fördjupad kursS35520231 1/2 sp
VintersjöfartS35530231 sp
TutorkursS36400321 sp
Vett och etikettS36550231 sp
ISPS-SSOS38580231 sp
Fördjupad tanksäkerhetS38510233 sp
Tankoperativ säkerhetskurs för kemikaliefartygS38530231 1/2 sp
FRB - Fast Rescue BoatS38570131 1/2 sp
Tankoperativ säkerhetskurs för gasfartygS38600131 1/2 sp
Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifterS38620211/2 sp
GMDSS-refresherS39510231/2 sp
Ryska, grundkursR0336013 sp
Spanska grundkursR0341013 sp
Spanska fortsättningskursR0342013 sp

Praktik

Fartygsförlagd utbildning och praktikS450103130 sp
Fartygsförlagd befälspraktikS452103230 sp

Examensarbete

ExamensarbeteS50110115 sp

Bokmärk och dela