-
+

Kursbeskrivningar HT2016

Kursbeskrivningar för studerande på sjukskötarprogrammet som inledde sina studier hösten 2016.

 

KursnamnKurskodStudiepoäng

Grundstudier

Omvårdnadens grunderVA1411019 sp
Omvårdnad som profession och vetenskapVA16110115 sp
Grunder i medicinsk vetenskap 1VA16110215 sp
Anatomi och fysiologiVA161102-110 1/2 sp
Immunologi, mikrobiologi samt sjukhushygienVA161102-23 sp
Grundläggande näringsläraVA161102-31 1/2 sp
Grunder i medicinsk vetenskap 2VA1621031 1/2 sp
Grunder i medicinsk vetenskapVA14110312 sp

Yrkesstudier

Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektivVA1652144 1/2 sp
Den äldre människan och långvariga sjukdomstillståndVA1622057 1/2 sp
Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1VA1632079 1/2 sp
Ledarskap och hälsovårdsadministrationVA1632095 sp
Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2VA1642107 1/2 sp
Hälsofrämjande arbeteVA16521318 sp
Evidensbaserat arbete, kvalitet och säkerhetVA1642127 1/2 sp
Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnadVA1662164 1/2 sp
Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 1VA1412023 sp

Valfria studier

TutorkursS36400321 sp

Praktik

Yrkesorientering inom professionell omvårdnadVA1413016 sp
Grundläggande omvårdnadVA1423047 1/2 sp
Grundläggande omvårdnadVA16230410 1/2 sp
Läkemedelsräkning och -hanteringVA162304-11 sp
Verksamhetsförlagd utbildningVA162304-27 1/2 sp
Teoretiskt arbete kopplat till VFUVA162304-32 sp
Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillståndVA16230610 1/2 sp
Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1VA16330815 1/2 sp
Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1VA163308-115 sp
Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1VA163308-21/2 sp
Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2VA16431115 sp
Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsaVA16531518 sp
Klinisk slutexaminationVA16731815 sp

Examensarbete

ExamensarbeteVA16641715 sp

Bokmärk och dela