-
+

Fristående kurser

Via Öppna högskolan kan du läsa fristående kurser. Läs mer om öppna högskolans kursutbud.

 

Kursbeskrivningar HT2015

Kursbeskrivningar för studerande på företagsekonomiprogrammet som inledde sina studier hösten 2015.

 

KursnamnKurskodStudiepoäng

Grundstudier, gemensamma

StudieteknikY0107041 sp
Grundläggande forskningsmetodikY0104033 sp
Engelska 1Y0312033 sp
Engelska 1Y0312043 sp
Finska nivå 1Y0302043 sp
Finska nivå 2Y0305033 sp
Finska nivå 3Y0303043 sp
KvalitetsledningssystemY0209042 sp
EntreprenörskapB1107055 sp
AffärsredovisningB01010210 sp
MarknadsföringB03010310 sp
SjöfartsekonomiB0501023 sp
SvenskaB1306022 sp
Interkulturell kommunikationB1307013 sp
Interkulturell kommunikationB1307022 sp

Yrkesstudier, gemensamma

Yrkesfinska, nivå 1B1304023 sp
Yrkesfinska, nivå 2B1303033 sp
ProjektledningB1114015 sp
HandelsmatematikB1109035 sp
StatistikB1115015 sp
Excel för ekonomerB1112022 sp
NationalekonomiB1113035 sp
Investering och finansiell ekonomiB1116015 sp
BolagsrättB1205015 sp
BolagsrättB1205025 sp
AvtalsrättB1207015 sp
IT och affärssystemB1106025 sp
IT och affärssystemB1106035 sp
IT och affärssystemB110603-13 sp
IT och affärssystemB110603-22 sp
MarknadsundersökningsmetodikB1105035 sp
Grundkurs i logistikB2501035 sp
Företagets inköpsverksamhetB2503035 sp

Yrkesstudier, redovisning och ekonomistyrning

EkonomistyrningB2402035 sp
Organisation och ledningB11080510 sp
BokslutsteoriB2401035 sp
FinansieringB2405035 sp
Marknadsföring mellan företag (B2B)B2504035 sp
Marknadsföring mellan företag (B2B)B2504045 sp
Bokföring och bokslut i praktikenB2407015 sp
RevisionB2414012 sp
IFRSB2415012 sp
KoncernredovisningB2416012 sp

Yrkesstudier, Human Resource Management och ledarskap

Organisation, HRM och ledningR1621015 sp
HRM i praktikenR1622015 sp
Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsenR1111045 sp
ArbetsrättB2202025 sp
Change ManagementR1641045 sp

Yrkesstudier, sjöfart och logistik

EkonomistyrningB240203S5 sp
Bokföring och bokslut i praktikenB240701S5 sp
BokslutsteoriB240103S5 sp
FinansieringB240503S5 sp
SjötransporterS17210424 1/2 sp
Maritim miljömedvetenhetS16240322 sp
Trim, stabilitet och stressB2511012 sp
Lastning och lossningS17220321 1/2 sp
Maritimt ledarskapS16590232 sp
Fartygsadministration och ekonomiS12520333 sp
Farligt godsS17230421 1/2 sp
Farligt godsS17230521 1/2 sp
Crowd and Crisis ManagementS16550331 1/2 sp
Sjörättens grunderS16230121 1/2 sp
SjörättS16520233 sp
SjöarbetsrättS16530233 sp
Rättsvetenskap - Godstransporter 1B37530135 sp
Rättsvetenskap - Godstransporter 2B37531135 sp
Fartygets vård och underhållS05060512 sp
SjömansarbeteS05040211 1/2 sp
Brandskydd BasicM3011041 sp
Personlig säkerhet och socialt ansvarS08050511 1/2 sp
Livbåtsman och överlevnadsteknikS08010411 sp
Första hjälpS08040611 sp
Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifterS38620211/2 sp
Sjöfartsengelska 1S03220311 1/2 sp

Valfria studier

Swedish for BeginnersY0022023 sp
Ryska, grundkursR0336013 sp
Introduktion till informationsteknikI0001026 sp
Teamutveckling och medarbetarskap/ Team Development and TeamworkI3406021 1/2 sp
Spanska grundkursR0341013 sp
Spanska fortsättningskursR0342013 sp
Italienska, grundkursR0371013 sp
Tourism Operations 1R0511045 sp
Organisation i förändringR1641035 sp
Distributions-, boknings- och informationssystemR2432025 sp
Marknadsföring av Högskolan på ÅlandR3405021 sp
Crowd and Crisis ManagementS16550431 1/2 sp
TutorkursS36400321 sp

Praktik

PraktikB400030 sp

Examensarbete

ExamensarbeteB500015 sp

Bokmärk och dela