-
+

Fristående kurser

Via Öppna högskolan kan du läsa fristående kurser. Läs mer om öppna högskolans kursutbud.

 

Kursbeskrivningar HT2014

Kursbeskrivningar för studerande på företagsekonomiprogrammet som inledde sina studier hösten 2014.

 

KursnamnKurskodStudiepoäng

Grundstudier, gemensamma

StudieteknikY0107041 sp
Grundläggande forskningsmetodikY0104033 sp
Engelska 1Y0312033 sp
Engelska 1Y0312043 sp
Finska nivå 1Y0302043 sp
Finska nivå 2Y0305033 sp
Finska nivå 3Y0303043 sp
KvalitetsledningssystemY0209042 sp
AffärsredovisningB01010210 sp
MarknadsföringB03010310 sp
SjöfartsekonomiB0501023 sp
SvenskaB1306022 sp
Interkulturell kommunikationB1307013 sp

Yrkesstudier, gemensamma

Yrkesfinska, nivå 1B1304023 sp
Yrkesfinska, nivå 2B1303033 sp
ProjektledningB1114015 sp
StatistikB1115015 sp
Investering och finansiell ekonomiB1116015 sp
Excel för ekonomerB1112022 sp
NationalekonomiB1113035 sp
IT och affärssystemB1106025 sp
IT och affärssystemB1106035 sp
MarknadsundersökningsmetodikB1105035 sp
BolagsrättB1205015 sp
BolagsrättB1205025 sp
AvtalsrättB1207015 sp
Grundkurs i logistikB2501035 sp
Företagets inköpsverksamhetB2503035 sp
DatakunskapY0105031 1/2 sp
HandelsmatematikB1109035 sp

Yrkesstudier, redovisning och ekonomistyrning

EkonomistyrningB2402035 sp
Organisation och ledningB11080510 sp
BokslutsteoriB2401035 sp
FinansieringB2405035 sp
Marknadsföring mellan företag (B2B)B2504035 sp
Marknadsföring mellan företag (B2B)B2504045 sp
Bokföring och bokslut i praktikenB2407015 sp
RevisionB2414012 sp
IFRSB2415012 sp
KoncernredovisningB2416012 sp

Yrkesstudier, sjöfart och logistik

EkonomistyrningB240203S5 sp
Bokföring och bokslut i praktikenB240701S5 sp
BokslutsteoriB240103S5 sp
FinansieringB240503S5 sp
SjötransporterS17210424 1/2 sp
Maritim miljömedvetenhetS16240322 sp
Trim, stabilitet och stressB2511012 sp
Lastning och lossningS17220321 1/2 sp
Maritimt ledarskapS16590232 sp
Fartygsadministration och ekonomiS12520333 sp
Farligt godsS17230421 1/2 sp
Crowd and Crisis ManagementS16550331 1/2 sp
Sjörättens grunderS16230121 1/2 sp
SjörättS16520233 sp
SjöarbetsrättS16530233 sp
Fartygets vård och underhållS05060512 sp
SjömansarbeteS05040211 1/2 sp
Personlig säkerhet och socialt ansvarS08050511 1/2 sp
Livbåtsman och överlevnadsteknikS08010411 sp
Första hjälpS08040611 sp
Sjöfartsengelska 1S03220311 1/2 sp

Valfria studier

ArbetsrättB2202025 sp
Introduktion till informationsteknikI0001026 sp
Ryska, grundkursR0336013 sp
Spanska grundkursR0341013 sp
Spanska fortsättningskursR0342013 sp
Italienska, grundkursR0371013 sp
Marknadsföring av Högskolan på ÅlandR3405021 sp
EntreprenörskapB1107055 sp

Praktik

PraktikB400030 sp

Examensarbete

ExamensarbeteB500015 sp

Bokmärk och dela