-
+

Fristående kurser

Via Öppna högskolan kan du läsa fristående kurser. www.open.ax


Läkarintyg för sjötjänstgöring

Giltigt finskt läkarintyg för maskintjänst till sjöss ska lämnas in före praktiktjänstgöring på utbildningsprogrammet för elektroteknik.

I förordningen om läkarundersökning av sjömän finns information om läkarundersökning av sjömän och krav på sjömäns hälsa.  


Klädsel för praktiska kurser

För kurser till i brandskydd, på fartygspraktik och vid praktiska laborationer och övningar behövs oömma arbetskläder.

 

 

Kursbeskrivningar HT2014

Kursbeskrivningar för studerande på elektroteknikprogrammet som inledde sina studier hösten 2014.

KursnamnKurskodStudiepoäng

Grundstudier

Matematik 1E0041035 sp
Matematik 2E0042035 sp
Matematik 3E0043052 1/2 sp
Matematik 3.2E0047012 1/2 sp
Matematik 4E0044035 sp
Matematik 5E0045015 sp
Matematik 6E0046023 sp
Fysik 1E0051034 sp
Fysik 2.1E0052042 sp
Fysik 2.2E0055022 sp
Fysik 3E0053034 sp
Fysik 4E0054034 sp
Teknisk kemiM0071043 sp
Introduktion till teknisk mjukvaraE0061142 1/2 sp
DatakunskapY0105041/2 sp
DatateknikM0061034 sp
Programmering 1E0075033 sp
Svenska 1M0011032 sp
Finska nivå 1Y0302043 sp
Finska nivå 2Y0305033 sp
Finska nivå 3Y0303043 sp
StudieteknikY0107041 sp
Grundläggande forskningsmetodikY0104042 sp
EkonomiI0005033 sp
Brandskydd BasicM3011041 sp
Brandskydd AdvancedM3012041 sp
Livbåtsman och överlevnadsteknikS08010411 sp
Personlig säkerhet och socialt ansvarS08050411 1/2 sp
SRC - radiotelefoniS08020411 sp
Maritime Resource Management (MRM)S16570331 1/2 sp

Yrkesstudier

Teknisk ritning 1M1021033 sp
Teknisk ritning 2M1022031 sp
Maskin- och energiteknik 1E1021032 sp
Maskin- och energiteknik 2E1022013 sp
Modellering och simuleringE1241014 sp
Modellering och simuleringE1241025 sp
ElritningE1015013 sp
Teoretisk elteknik 1E1046034 sp
Teoretisk elteknik 2E1047031 sp
Elektronik 1E1065025 sp
Elektronik 2E1066023 sp
Motorer och driftmaskiner 1E1056014 sp
Mätteknik 1E1071022 sp
Mätteknik 2E1072032 sp
Mätteknik 3E1073022 sp
Styrteknik 1E1096024 sp
Styrteknik 2E1097023 sp
Reglerteknik 1E1085032 sp
Reglerteknik 2E1086023 sp
DigitalteknikE1111024 sp
Digitalteknik 1E1111033 sp
Digitalteknik 2E1112021 sp
Industriell IT 1E1211032 sp
Industriell IT 1E1211042 sp
Industriell IT 2E1212033 sp
Mikroprocessorteknik 1E1121032 sp
Mikroprocessorteknik 2E1122024 sp
FörbränningsmotorerM1061032 sp
FartygsteoriE1251015 sp
Fartygsdieselmotorer 1M1104043 sp
KylteknikM1052033 sp
Ångteknik och turbinerE1221013 sp
Övningar i maskinrumssimulator 1M1111043 sp
Övningar i maskinrumssimulator 2M1112043 sp
Övningar i maskinrumssimulator 3E1181023 sp
Övningar i maskinrumssimulator 4E1182023 sp
FartygselanläggningarE1165016 sp
Fartygsautomation 1E1175024 sp
Maritimt ledarskapS16590232 sp
Maritim miljömedvetenhetS16240322 sp

Valfria studier

Baskurs matematikC1401110 sp
Fartygssystem enligt STCW 2010 tabell A-III/7, fartygselektrikerE30010112 sp
Fartygsförlagd introduktion i fartygskännedomE4021011/2 sp
Marina bränslen och smörjoljorM1106031 sp
MiljövårdM3021032 sp
Marint arbetarskydd och säkerhetsteknikM3024031 sp
Kvalitetsledningssystem och ISMM3025032 sp
Förordningar och certifikatM3026032 sp
Ryska, grundkursR0336013 sp
Spanska grundkursR0341013 sp
Orienteringskurs för tankfartygS08060311 1/2 sp
Crowd and Crisis ManagementS16550431 1/2 sp
PraktikhandledningS16560331 sp
TutorkursS36400321 sp
Vett och etikettS36550231 sp
Tankoperativ säkerhetskurs för kemikaliefartygS38530231 1/2 sp
FRB - Fast Rescue BoatS38570131 1/2 sp
ISPS-SSOS38580231 sp
Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifterS38620211/2 sp
Fortbildning för räddningsfarkoster och beredskapsbåtarS38670131/2 sp

Praktik

Arbetsförlagd utbildningE40130130 sp
Godkänt praktikprogram för sjötjänstE40140178 sp
Godkänt praktikprogram för sjötjänstE401401-10 sp
Godkänt praktikprogram för sjötjänstE401401-20 sp
Godkänt praktikprogram för sjötjänstE401401-30 sp

Examensarbete

ExamensarbeteE50110315 sp

Bokmärk och dela