-
+

Fristående kurser

Via Öppna högskolan kan du läsa fristående kurser. Läs mer om öppna högskolans kursutbud.

 

 

Kursbeskrivningar HT2015

Kursbeskrivningar för studerande på HM-programmet som inledde sina studier hösten 2015.

 

KursnamnKurskodStudiepoäng

Grundstudier

Samhälle och studierR0111034 sp
MarknadsundersökningsmetodikB1105035 sp
Gäster och värdskapR0811015 sp
Matoperationer 1R0211025 sp
RestaurangläraR0212013 sp
Starka dryckerR0214012 sp
Vinlära 1R0213013 sp
Hotell 1R0411045 sp
Turism 1R0511035 sp
Praktiskt hotellarbeteR0912015 sp
Praktiskt restaurangarbeteR0911025 sp
Professional English and Conflict SolvingR0311045 sp
Finska, nivå 1R0321025 sp
Finska, nivå 2R0322025 sp
Franska grundkursR0351013 sp
Franska fortsättningskursR0352023 sp
Spanska fortsättningskursR0342013 sp
Tyska grundkursR0331033 sp
Ryska, grundkursR0336013 sp
Ryska, fortsättningskursR0337013 sp
Italienska, grundkursR0371013 sp
Tyska 1R0331025 sp

Yrkesstudier, gemensamma

Grunderna i företagsverksamhetR1710015 sp
Företagsekonomi 1R1722025 sp
Företagsekonomi 2R1731035 sp
MarknadsföringB03010310 sp
Marknadsföring 2R1831035 sp
Ledarskap & Human Resource Management (HRM)R16310310 sp
Kommunikation och gruppdynamik på arbetsplatsenR1111035 sp
Organisation i förändringR1641035 sp
Praktiskt hotell- och restaurangmanagementR1642025 sp
Tjänsteutveckling och upplevelserR1821025 sp

Yrkesstudier, inriktade

Restaurang Management

Matoperationer 2R2221025 sp
Säkerhets-, miljö och kvalitetsledning i restaurangerR2231015 sp
Menyplanering, inköpsrutiner och lagerhållningR2232015 sp
Matkulturer och kostetnologiR2241015 sp
Mat och hälsaR2233015 sp
Vinlära 2R2222025 sp
Mat och vin i kombinationR2234015 sp

Hotell & Turism Management

Hotell 2R2421035 sp
Säkerhets-, miljö- och kvalitetsledningR2431015 sp
Fastighetsdrift och designR2441025 sp
Distributions-, boknings- och informationssystemR2432025 sp
Turism 2R2521035 sp
Destinationsutveckling och hållbar turismR2531025 sp
Evenemang och globala trender inom turismR2532035 sp

Valfria studier

Praktisk cateringR3223013 sp
DryckeshanteringR3222015 sp
Första hjälpS08040611 sp
TutorkursS36400321 sp
Marknadsföring av Högskolan på ÅlandR3405021 sp
Basic SafetyS08100113 sp
Basic Safety - Brandskydd grundläggandeS0810011-11/2 sp
Basic Safety - Livbåtsman och överlevnadS0810011-21/2 sp
Basic Safety - Första hjälpS0810011-31 sp
Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvarS0810011-41 sp
Basic Safety - Medicinsk första hjälpS0810011-51 sp
Crowd and Crisis ManagementS16550331 1/2 sp
Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifterS38620211/2 sp

Praktik

Arbetsplatsförlagd utbildning 1R49210424 sp
FörmanspraktikR4941046 sp

Examensarbete

ExamensarbeteR51410215 sp

Bokmärk och dela