-
+

Fristående kurser

Via Öppna högskolan kan du läsa fristående kurser. Läs mer om öppna högskolans kursutbud.

 

 

Kursbeskrivningar HT2017

Kursbeskrivningar för studerande på HM-programmet som inledde sina studier hösten 2017. Kurserna håller på att uppdateras och syns på hemsidan när de är godkända.

 

KursnamnKurskodStudiepoäng

Grundstudier

Gruppdynamik - teamutveckling på arbetsplatsenR1111045 sp
Studieteknik och vetenskapligt skrivandeR0112012 sp
Opponering och bedömningR0122011 sp
Introduktion till examensarbeteR0133012 sp
Professional EnglishR0311053 sp
Professional English part 1R031105-12 sp
Professional English part 2R031105-21 sp
MarknadsundersökningsmetodikB1105035 sp
Starka dryckerR0214023 sp
RestaurangläraR0212022 sp
BarteknikR0216012 sp
Vinlära 1R0213026 sp
Food OperationsR0215017 sp
Hotel OperationsR0411055 sp
Tourism Operations 1R0511045 sp
Tourism Operations 2R2521045 sp

Yrkesstudier, gemensamma

KvalitetsledningssystemR1832013 sp
Grundkurs i företagsekonomiR1711015 sp
Företagsverksamhet och entreprenörskapB1107065 sp
Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschenR1731045 sp
Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrinR1732015 sp
MarknadsföringB03010310 sp
Tjänsteutveckling och upplevelserR1821025 sp
Organisation, HRM och ledningR1621015 sp
ProjektledningB1114015 sp
Event StudiesR2532045 sp

Valfria studier

SjöfartsekonomiB0501023 sp
EntreprenörskapB1107055 sp
SvenskaB1306022 sp
Mat och hälsaR2233025 sp
Change ManagementR1641045 sp
BolagsrättB1205025 sp
Marknadsföring av Högskolan på ÅlandR3405021 sp
TutorkursS36400321 sp
DryckeshanteringR3222015 sp
Praktisk cateringR3223013 sp
Italienska, grundkursR0371013 sp
Ryska, fortsättningskursR0337013 sp
Ryska, grundkursR0336013 sp
Spanska fortsättningskursR0342013 sp
Tyska grundkursR0331033 sp
Franska fortsättningskursR0352023 sp
Franska grundkursR0351013 sp
Tyska 1R0331025 sp
Basic SafetyS08100113 sp
Basic Safety - Brandskydd grundläggandeS0810011-11/2 sp
Basic Safety - Livbåtsman och överlevnadS0810011-21/2 sp
Basic Safety - Första hjälpS0810011-31 sp
Basic Safety - Personlig säkerhet och socialt ansvarS0810011-41 sp
Basic Safety - Medicinsk första hjälpS0810011-51 sp
Skyddsmedvetenhet för sjöfarare med utsedda skyddsuppgifterS38620310 sp
DatakunskapY0107051 sp
KvalitetsledningssystemY0209042 sp
Engelska 1Y0312043 sp
Finska nivå 2Y0305033 sp

Praktik

Practical Restaurant OperationsR0911035 sp
Practical Hotel OperationsR0912025 sp
Arbetsplatsförlagd utbildningR49210525 sp

Examensarbete

ExamensarbeteR51410215 sp

Bokmärk och dela