-
+
 
Lärplattformar

Moodle
Fronter


Fristående kurser

Via Öppna högskolan kan du läsa fristående kurser. Läs mer om öppna högskolans kursutbud.

 

Kursbeskrivningar HT2017

Kursbeskrivningar för studerande på IT-programmet som inledde sina studier hösten 2017. Här listas alla kursbeskrivningar för IT-programmets inriktningar.  Kurserna håller på att uppdateras och syns på hemsidan när de är godkända.

 

Kursbeskrivning: Elteknik och elektronik (I124102)

Utbildningsprogram: Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Inriktning: -

Studiehelhet: -

Ämnesområde: Informationsteknik

Kursnamn: Elteknik och elektronik

Kurskod: I124102

Kursnamn på engelska: Electrical Engineering and Electronics

Studiepoäng: 2

Vitsordsskala: VG, G (för betygssättning)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- Ha kännedom om olika komponenter och deras kopplingar
- Ha kunskap om elsäkerhet
- Kunna utföra enklare mätningar och service på el/elektronikanläggningar
- Kunna utföra beräkningar på el/elektronikkretsar
- Känna till växelströmssystem, både en- och tre-fas

Innehåll

- likströmsteori, beräkningar av olika kretsar
- Passiva och aktiva el- elektronikkomponenter
- Olika typer av kopplingar som förstärkare, likströmsaggregat, m.m.
- Optoelektronik
- Elektriska mätinstrument, mätmetoder
- Laborationer
- Simulering av el-kretsar med datorprogram
- Elsäkerhet
- Enfas och trefas växelströmsteori med motstånd, kondensatorer, induktanser
- Elanläggningar

Kurslitteratur och studiematerial

Uppgiftsbeskrivningar

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Laborationsutrustning

Bedömning

VG, G (för betygssättning)

Förkunskaper

-

Arbetsformer

Teori, demonstrationer och laborationer med inlämning av skriftliga rapporter.

Omfattning av närvaroskyldighet

Laborationer med 100 % närvaro.

Examination

Skriftliga tentamina och inlämnade laborationsrapporter

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, V, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Övrigt

-


 

KursnamnKurskodStudiepoäng

Grundstudier

StudieteknikY0107041 sp
Introduktion till informationsteknikI0001032 sp
Introduktion till informationsteknikI0001026 sp
Gruppdynamik och teamutveckling på arbetsplatsenI3406012 sp
Engelska 1Y0312033 sp
Grundläggande forskningsmetodikY0104042 sp
LogikI0003027 sp
EkonomiI0005033 sp

Yrkesstudier

Programmering 1I1601028 sp
Programmering 2I1602026 sp
SystemutvecklingsmetodikI1801016 sp
Människa-datorinteraktionI1802016 sp
DatabaserI1401016 sp
Laboration 1I1606016 sp
OperativsystemI1402026 sp
Objektorienterad programmering och design 1I1609016 sp
Objektorienterad programmering och design 2I1610016 sp
Deklarativ programmeringI1604038 sp
DatabasdesignI1804026 sp
DatakommunikationI1403016 sp
WebbserverteknikI1404026 sp
Programkonstruktion och projekthanteringI18060210 sp
MaskininlärningI1408016 sp
Datorgrafik och multimediateknikI1407026 sp
DesignmönsterI1805023 sp
Laboration 2I1607026 sp

Yrkesstudier, ingenjör YH 240 sp

Elteknik och elektronikI1241022 sp
Digitalteknik 1E1111033 sp
Reglerteknik 1E1085032 sp
Matematisk modellering 1I1501036 sp
Matematisk modellering 2I1501045 sp
Modellering och simuleringE1241025 sp
Modellering och simuleringE1241036 sp
Digitalteknik 2E1112021 sp
Mikroprocessorteknik 1E1121032 sp
Mikroprocessorteknik 2E1122024 sp
Reglerteknik 2E1086044 sp

Valfria studier

IBM System i AS/400I3401056 sp
Testdriven programutvecklingI3801013 sp
Mobila applikationerI3404026 sp
Enterprise JavaI3408033 sp
Programmering i C++I3401062 sp

Praktik

PraktikI40040230 sp

Examensarbete

ExamensarbeteI50010215 sp

Bokmärk och dela