-
+

Kursbeskrivningar HT2017

Kursbeskrivningar för studerande på sjukskötarprogrammet som inledde sina studier hösten 2017.

 
KursnamnKurskodStudiepoäng

Grundstudier

Omvårdnad som profession och vetenskapVA17110115 sp
Grunder i medicinsk vetenskap 2VA1721031 1/2 sp
Grunder i medicinsk vetenskap 2VA1621031 1/2 sp
Grunder i medicinsk vetenskap 1VA17110215 sp
Grundläggande näringsläraVA161102-31 1/2 sp

Yrkesstudier

Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektivVA1752144 1/2 sp
Den äldre människan och långvariga sjukdomstillståndVA1722057 1/2 sp
Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1VA1732079 1/2 sp
Ledarskap och hälsovårdsadministrationVA1732095 sp
Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2VA1742107 1/2 sp
Hälsofrämjande arbeteVA17521318 sp
Evidensbaserat arbete, kvalitet och säkerhetVA1742127 1/2 sp
Att värdera och använda teori - vetenskapligt skrivande och evidensbaserad omvårdnadVA1762164 1/2 sp

Valfria studier

Praktik

Grundläggande omvårdnadVA17230410 1/2 sp
Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillståndVA17230610 1/2 sp
Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1VA17330815 1/2 sp
Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2VA17431115 sp
Omvårdnad av patienter inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsaVA17531518 sp
Klinisk slutexaminationVA17731815 sp

Examensarbete

ExamensarbeteVA17641715 sp

Bokmärk och dela