-
+
Sök i bibliotekskatalogen


kräver inloggning Nyckeln anger att resursen kräver HÅ-inloggning utanför högskolans nätverk. Övriga resurser är fritt tillgängliga. Läs mer.

Öppna högskolan

Studerar du vid Öppna högskolan och saknar HÅ-inloggning? Läs mer här!


Lexikon & ordböcker

Här hittar du lexikon, ordböcker och uppslagsverk du kan ha nytta av i dina studier.

 


Biblioteket rekommenderar

 

MOT-ordböcker  

   kräver inloggning Logga in hemifrån
    Beskrivning   Online-ordböcker med olika språkkombinationer, innehåller både allmänna ordböcker och ordböcker för specialområden.
         
 

Nationalencyklopedin

kräver inloggning Logga in hemifrån

    Beskrivning   Uppslagsverk på svenska. Innehåller även Nationalencyklopedins ordbok. 
         
 

Encyklopedier


Britannica

    Beskrivning
  Encyclopaedia Britannica Online - uppslagsverk och ordbok på engelska.
         
 

Uppslagsverket Finland

         

Ordböcker

 
 

Inter Active Terminology for Europe (IATE)

   

Beskrivning 

  EU:s flerspråkiga terminologi databas, på 24 olika europeiska språk; svenska, engelska, finska, spanska, tyska, grekiska, polska m.fl. Läs mer om IATE (på engelska).
         
 

Rikstermbanken

    Beskrivning
  Sveriges nationella termbank (2017). Fackspråkliga ordlistor och terminologier.
         
 

Svenska Akademiens ordbok (SAOB)

         
 

Svenska Akademiens ordlista (SAOL 14)

         

Medicinska ordböcker


Vård och omsorg

    Beskrivning
  Finsk-svensk/finlandssvensk ordlista i hälsa & sjukvård (2008). Institutet för de inhemska språken.
    
     
 

Medicinsk ordbok

   

Beskrivning

  Sök bland fler än 10 000 medicinska termer. Registret är det största oberoende digitala biblioteket över medicinsk terminologi och grundar sig på boken Medicinsk fickordbok.
         
 

Svensk MeSH

    Beskrivning
  Medicinska termer på svenska och engelska
    
     
 

Ordlista från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

    Beskrivning
  Ordlista med termer för utvärdering av medicinska metoder. SBU:s ordlista finns i Rikstermbanken

Bokmärk och dela