-
+
Sök i bibliotekskatalogen


Inloggning i e-resurser

 

Många av de webbsidor som biblioteket länkar till är fritt tillgängliga för alla. Men en del är s.k. betaltjänster och dessa är endast tillgängliga för Högskolan på Ålands studerande och personal.

Bibliotekets e-resurser

Bibliotekets e-resurser är till exempel artikeldatabaser, e-böcker, lexikon, uppslagsverk och tidskrifter i fulltext, du finner länkar till de aktuella sidorna i blåa fältet till höger. 

E-resurser på högskolan & stadsbiblioteket

När du använder en dator på högskolan eller högskolebiblioteket/stadsbiblioteket behöver du inte logga in i bibliotekets e-resurser, utan du har direkt tillgång till dem genom att klicka på länken med e-resursens namn. Undantaget är endel av tidskrifters webbsidor, läs mer nedan.

E-resurser hemifrån

För att ha tillgång till en e-resurs hemifrån måste du logga och det gör du genom att klicka på länken "kräver inloggning Logga in hemifrån". Du loggar in med din HÅ-inloggning.

Tidskrifters webbsidor

Till några av högskolans tidskriftsprenumerationer ingår inloggning till tidskriftens webbsida, de webbsidorna är utmarkerade med symbolen kräver inloggning. Det finns två olika varianter av inloggningar:

1. med gemensamt användarnamn och lösenord

De webbsidorna är utmärkta med "kräver inloggning Lösenord till webbsidan". För att komma åt den extra informationen på tidskriftens webbsida, vilket t.ex. kan vara möjligheten att läsa atiklar i fulltext, loggar du först in på högskolans intranät med hjälp av din HÅ-inloggning. Där du finner ett lösenord och användarnamn, som du använder för att logga in på webbsidan med. Du behöver logga in på sidan både inom och utanför högskolans nätverk för att få tillgång till den extra informationen.

kräver inloggning Lista över gällande tidskrifter och lösenord till webbsidorna finner du här.

2. med HÅ-inloggning

De webbsidorna är utmärkta med "kräver inloggning Logga in hemifrån" och fungerar på samma sätt som inloggningen till högskolans databaser. Det vill säga att du behöver bara logga in med din HÅ-inloggning om du är utanför högskolans nätverk. På högskolan och biblioteket är du automatiskt inloggad när du besöker tidningens webbsida. 

Ta mig till högskolans tidskrifter!

HÅ-inloggning

Din HÅ-inloggning är samma inloggning som du loggar in med till högskolans datorer. Läs mer.

Har du problem med dina inloggningsuppgifter, kan du kontakta högskolans IT-support.

Studerande vid Öppna högskolan

Studerande vid Öppna högskolan har rätt att använda högskolans e-resurser, men för att få tillgång till dem behöver du en HÅ-inloggning. Studerar du vid Öppna högskolan och saknar ett användarkonto? Läs mer här!


Bokmärk och dela