-
+
Sök i bibliotekskatalogen

Kurslitteratur

Kurslitteraturen som används vid Högskolan på Åland finns för utlån på högskolans kursboksbiblioteket, som är en del av Mariehamns stadsbibliotek.

Kursboksbiblioteket

Kurslitteraturen för Högskolan på Åland finns på Mariehamns stadsbibliotek i kursboksbiblioteket, som är längst in i biblioteket på entréplan.Där placeras litteratur som är kurslitteratur såväl inom högskolans utbildningsprogram i enlighet med kursbeskrivningarna samt Öppna högskolans kurslitteratur i enlighet med kurskatalogen.

Begränsat antal böcker

Antalet kursböcker är begränsat. Huvudregeln för kursböcker är att varje titel skall finnas i ett referensexemplar, därtill ett varierande antal utlåningsexemplar. Referensexemplaret är till för studier i biblioteket, men det kan även lånas hem som nattlån. Fråga i informationen!

Reservationer och omlån

Att reservera material vid Mariehamns stadsbibliotek är gratis. Observera dock att du måste hämta ut ditt reserverade material inom den tid som anges i reservationsmeddelandet. Hämtas materialet inte ut innan senast angivna datum tillkommer en avgift om 2€.

Kan du inte hämta ut det material du reserverat under en viss tid pga resa, sjukdom eller liknande kan du frysa din reservation under denna tid via Mina sidor > Mina uppgifter.

Utlånade kursböcker kan reserveras genom bibliotek.ax eller i bibliotekets informationsdisk.

Kursböcker kan omlånas om de inte är reserverade av annan låntagare. Maximalt antal omsättningar är 6 gånger.

Låneregler för kurslitteratur

Lånetiden är 14 dagar, eller 7 dagar om boken är reserverad av annan låntagare.

Förseningsavgiften för kursböcker är 1,00 €/bok och dag.


Bokmärk och dela