-
+

Fjärrlån

Böcker och tidskriftsartiklar som inte finns i bibliotek.ax eller i fulltext via bibliotekets e-resurser, kan beställas som fjärrlån via webbformulär.


Lånetid & villkor

Fjärrlånen förmedlas på det lånegivande bibliotekets villkor, bl.a. vad gäller lånetid samt huruvida materialet erhålls som hemlån eller läsesalslån.

Lånetiden för fjärrlån bör ovillkorligen respekteras! Meddela i god tid om du vill förlänga lånetiden.För att förlänga lånetiden på ett fjärrlån kontakta biblioteket.

Avgifter

Fjärrlåneavgifter för programstuderande, lärare och övrig personal vid Högskolan på Åland 

Fjärrlån av bok

gratis

Fjärrlån av kopior

gratis

Böcker beställda utanför Norden

26,00 €/bok

Förseningsavgift

1 €/bok & dag

   

Fjärrlåneavgifter för Öppna högskolans studerande 

Fjärrlån av bok

5 €/bok

Fjärrlån av kopior

5 €/artikel

Böcker beställda utanför Norden

26,00 €/bok

Förseningsavgift

1 €/bok & dag

 


Bokmärk och dela