-
+
 
Sök i bibliotekskatalogen

Skriv uppsats

Inför ett skriftligt arbete, som exempelvis en rapport, uppsats eller ditt examensarbete finns det flera olika resurser på biblioteket som du kan ha användning för.

 


Studiehjälp
   xx
  Lär dig mera om källkritik, plagiat, citering och informationssökning
       
 

Skriva examensarbete 

      Allmän information om att skriva examensarbete vid Högskolan på Åland. Bl.a. anvisningar, Skrivguiden, checklistor och mallar.
       
 

RefWorks

      Referenshanteringsprogram. Spara och sortera dina källor och referenser.
  Hjälpresurser 
  Instruktionsfilmer
      LibGuide
      RefWorks och Google Docs [video]
       
 

APA Style
Hur skriver jag referenser enligt APA?
, Karolinska Institutet
APA-referensguide [pdf], Röda korsets högskola

      Information om hur du utformar källhänvisningar enligt APA-modellen.
       


Lexikon & ordböcker
      Få hjälp med stavning, ord-, begreppsförklaringar och synonymer.
       


Hitta artiklar
      Leta artiklar - både referens och i fulltext
       


Hitta litteratur  
      Sök böcker och annat tryckt material vid biblioteken på Åland, Finland och Sverige
       


E-böcker
      Läs böcker i fulltext direkt på nätet. Tillgängliga dygnet runt och utan reservationstid!
       


Hitta examensarbeten
      Hitta examensarbeten skrivna vid högskolor och universitet i Finland och Sverige
       


Boka en bibliotekarie
      Få hjälp med att söka i databaser

Bokmärk och dela