-
+
 
Sök i bibliotekskatalogen
Relaterade länkarLånekort & låneregler

Låneregler för Mariehamns stadsbibliotek och högskolebiblioteket.

 

Lånekort

Lånekort är en personlig värdehandling. Du får lånekortet på Mariehamns stadsbibliotek mot uppvisande av legitimation och bekräftar det med en underskrift. Samma lånekort kan användas på alla åländska bibliotek.Du ansvarar för allt material som är lånat på ditt kort!

Ansök om lånekort

Spärra förlorat lånekort

Om lånekortet försvinner och det finns risk för missbruk av kortet, spärra kortet via bibliotek.ax/Mina sidor/Mina uppgifter eller kontakta biblioteket. Ett nytt lånekort kostar 2,00 €.

Anmäl nya kontaktuppgifter

Låntagaren ansvarar för att biblioteket har korrekta kontaktuppgifter. Du kan ändra adress eller övriga kontaktuppgifter (e-post, telefon m.m.) via bibliotek.ax/Mina sidor.


PIN-kod

Ny PIN-kod

Om du har glömt din PIN-kod, kontakta personalen på stadsbiblioteket.Lånetid


  Lånetid 
Vid reservationskö
Normallån 30 dagar
14 dagar
     
Kursböcker
14 dagar
7 dagar
     

Tidningar från tidningssalen och DVD-filmer

7 dagar
7 dagar
     
Chromebook
 10 timmar
 Övertidsvarning

Ett e-postmeddelande som påminner dig om att en återlämningsdag närmar sig. Vill du ha denna tjänst kontakta biblioteket eller logga in på bibliotek.ax/Mina sidor.

Eget ansvar

Observera att du är alltid ansvarig att lämna/omlåna material i tid och detta gäller även om du av någon anledning inte fått någon övertidsvarning. Omlån

Omlån gör du via bibliotek.ax/Mina sidor

Fjärrlånat material

Fjärrlånat material kan du inte själv förnya. Vid omlån av fjärrlån kontakta biblioteket.

Begränsningar

Bok eller annan media kan omlånas maximalt 3 gånger och kurslitteratur max 6 gånger.

Böcker som är reserverade av annan låntagare kan inte lånas om.Reservation

Du kan själv reservera via bibliotek.ax.

Att reservera material vid Mariehamns stadsbibliotek är gratis. Observera dock att du måste hämta ut ditt reserverade material inom den tid som anges i reservationsmeddelandet. Hämtas materialet inte ut innan senast angivna datum tillkommer en avgift om 2€.

Kan du inte hämta ut det material du reserverat under en viss tid pga resa, sjukdom eller liknande kan du frysa din reservation under denna tid via Mina sidor > Mina uppgifter.

För närmare information kontakta biblioteket per e-post eller ring
+358 (0)18 531412


Bokmärk och dela