-
+

Studiehjälp

Att skriva uppsats

 

Skrivguiden
   

Beskrivning 

 

Skrivguiden för Högskolan på Åland 


Värdera information
     
 

Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket (2017)


Vad är en vetenskaplig artikel?
       

Högskolan i Jönköping, Högskolebiblioteket (2015)

 

Språkhjälpen

       

En digital guide för dig som skriver vetenskapliga texter och håller olika typer av anföranden på högskolenivå.

 

Hur skriver jag referenser enligt APA?

       

Guide för hur du utformar källhänvisningar enligt APA-modellen. Från Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket.

         

Källkritik

Källkritik

         Högskolan Skövde, Högskolebiblioteket (2017)
         

Källkritik på Internet

       

Guide om källkritik från iis.se (Internetstiftelsen) Författare: Kristina Alexanderson.

         

Plagiat


Refero
       

Biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet (2015)

         

Guide i informationssökning


Skrivguiden.se
       

Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå Universitet

         

Ämnesordsregister, tesaurer


IATE, InterActive Terminology for Europe
   

Beskrivning

 

Databas över EU-termer på 24 olika språk 


SvenskMeSH
   

Beskrivning

 

Medicinska sökord och termer
Karolinska Institutet


ALLÄRS
   

Beskrivning

 

Allmän tesaurus på svenska
Helsingfors universitet, Universitetsbiblioteket

 


Bokmärk och dela