-
+
Sök i bibliotekskatalogen


Besöksadress

Biblioteket

Mariehamns stadsbibliotek
Strandgatan 29, Mariehamn

Karta

Om biblioteket

Biblioteket vid Högskolan på Åland är beläget i Mariehamns stadsbibliotek.

 

Högskolebibliotekets material är integrerat i stadsbibliotekets samlingar, med undantag för högskolans kursböcker och examensarbeten som är placerade i högskolebibliotekets ”kursboksbibliotek”.

Kursboksbiblioteket

Högskolans kursböcker hittar du längst in i biblioteket på entréplan bakom informationen. Förutom kurslitteratur och examensarbeten, finns också tre läsplatser med datorer som endast högskolans studenter har tillgång till.

På stadsbiblioteket

Utöver högskolans läsplatser kan stadsbiblioteket även erbjuda utrymmen för grupparbeten och mindre studierum. Stadsbiblioteket har mycket generösa öppethållningstider och har ett stort utbud av fack- och skönlitteratur, tidskrifter, filmer mm.

Böcker och tidskrifter till utlån

Vid stadsbiblioteket sker all utlåning. Böcker och tidskrifter som köps in av Högskolan på Åland är sökbara i bibliotek.ax. Via biblioteksportalen hittar du material från samtliga bibliotek på Åland.

Biblioteks- och informationstjänst

Högskolebiblioteket erbjuder sakkunnig handledning i informationssökning åt så väl programstuderande som studerande vid Öppna högskolan. Även lärare, forskare och övrig personal vid Högskolan på Åland har tillgång till högskolebibliotekets service.

En stor del av den information högskolebiblioteket kan erbjuda finns tillgänglig i elektronisk form via högskolebibliotekets webbsidor.

 


Bokmärk och dela