-
+
Sök i bibliotekskatalogen

Nyckeln anger att du kan logga in på webbsidan och därigenom få tillgång till ytterligare information, t.ex. artiklar i fulltext. Det finns två olika varianter av inloggningar till tidskrifternas webbsidorna, läs mer här.

Relaterade länkar

Studerar du vid öppna högskolan och saknar HÅ-inloggning? Läs mer här!

Hitta artiklar

Lösenord till tidningarnas webbsidor

Webbformulär

Fråga högskolebiblioteket

Beställ fjärrlån (artikel)

Tidskrifter inom sjöfart 

Här nedan är en lista över de papperstidskrifter inom sjöfart som högskolan prenumererar på 2018.

 


         
IHS Safety at Sea  kräver inloggning Lösenord
  Placering 
  Biblioteket Södra
  
     
Seaways
  Placering 
  Biblioteket Södra
     
Ship Management International
  
Placering   Biblioteket Södra
  
   
Sjöfartstidningen
  Placering 
  Biblioteket Södra
       
       

Andra tidskrifter inom sjöfart

Tidskrifter inom sjöfart som högskolan inte prenumererar på, men som kan vara av intresse för dig som studerar.

 

Finlands sjöfart
  Beskrivning
  Finlands Skeppsbefälsförbund r.y
       
TransNav Journal
  Beskrivning   The International Journal on Marine Navigation & Safety of Sea Transportation 
Sjörapporten
  Beskrivning
  Sjöfartsverket (Sverige)
       
Underrättelser för sjöfarande
  Beskrivning
  Trafikverket (Finland)

 


Bokmärk och dela