-
+
Sök i bibliotekskatalogen


Relaterade länkar

Vårdtidningar i fulltext

Studerar du vid öppna högskolan och saknar HÅ-inloggning? Läs mer här!

Hitta artiklar

Lösenord till tidningarnas webbsidor

 

Webbformulär

Fråga högskolebiblioteket

Beställ fjärrlån (artikel)

Tidskrifter inom vård

Här nedan är en lista över de papperstidskrifter inom vård som högskolan prenumererar på 2018.


 
     
Hoitotiede
  Tillgängliga nr
  bibliotek.ax
  Placering 
  Stadsbiblioteket, hylla V (medicin).  
  
     
Omvårdnadsmagasinet
  Placering  
  Biblioteket Norra
  
     
Tutkiva hoitotyö      
  Placering 
  Biblioteket Norra  
       
Vårdfokus               
  Beskrivning
  tidigare Vårdfacket
  Placering  
  Biblioteket Norra
        
Vård i fokus
  Placering 
  Biblioteket Norra 
         

 

Andra vårdtidskrifter

Tidskrifter inom vård som högskolan inte prenumererar på, men som kan vara av intresse för dig som studerar till sjukskötare.

Dagens medicin
  Info
  Nyheter för personal inom sjukvården.
 
 
Sairaanhoitaja
  Info    Finlands sjuksköterskeförbund  
 
Sykepleien  
  Info
  Norsk tidskrift för sjuksöktare
 
         
Sygeplejersken
  Info
  Dansk tidskrift för sjukskötare
 
         
Nordic Journal of Nursing Research & Clinical Studies  
  Beskrivning
  tidigare Vård i Norden  
  Fulltext   I fulltext (2006-2014) via CINAHL  
         
         
         

 

 


Bokmärk och dela