-
+
Sök i bibliotekskatalogen

 

kräver inloggning Nyckeln anger att resursen kräver HÅ-inloggning utanför högskolans nätverk. Läs mer om inloggning i e-resurser.

Kontaktbibliotekarie

Linda Lundgren

Biblioteket rekommenderar

E-resurser för dig som studerar på vårdprogrammet

 

Hitta litteratur

 

EbookCentral

 kräver inloggning Logga in hemifrån
 
Beskrivning
E-böcker
      Läs mer om e-böcker>> 
       
 

bibliotek.ax

 
    Beskrivning 
Bibliotekskatalog för biblioteken på Åland
       
 

LIBRIS

 
Beskrivning 
Bibliotekskatalog för universitets- och högskolebiblioteken i Sverige
   
 

Bookshelf NCBI

    Beskrivning
Fritt tillgänliga e-böcker från NCBI (samma som PubMed)
       
 

FreeBooks4Doctors

   
 

EIGE RDC

    Beskrivning
Databas med referenser till material om könsrelaterat våld
   

Flera databaser för litteratursökning

 

Hitta litteratur

E-böcker

     

Hitta artiklar

 

EBSCOhost

kräver inloggning Logga in hemifrån

    Beskrivning 
Ämnesövergripande databas. Innehåller databasen CINAHL med vårdartiklar i fulltext.
    Databastyp
Referens & fulltext
       
 

PubMed

    Beskrivning
Medicinsk databas. En gratis version av databasen MEDLINE.
    Sökhjälp
Sökhjälp från US National Library of Medicin
    Databastyp 
Referens
       
 

SveMed+

    Beskrivning 
Nordisk, medicinsk databas (på svenska)
    Databastyp  
Fulltext & referens
       
   

EIGE RDC

    Beskrivning
Databas med referenser till material om könsrelaterat våld
       

Flera artikeldatabaser och tidskrifter

 

Hitta artiklar
Tidskrifter inom vård
Vårdtidningar i fulltext

 

Lagstiftning

 

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet

    Nummer
621/1999
 

Lag om patientens ställning och rättigheter

    Nummer
785/1992
 

Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter

    Nummer
857/2004
 

Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

    Nummer
559/1994
 

Landskapslag om hälso- och sjukvård

    Nummer
2011:114
 

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter

    Nummer
1993:61
    Finns i
Ålands lagsamling: L Hälso- och sjukvård, hälsoskydd och djurskydd, sidan 8
 

Landskapslag om ändring av 2§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter

    Nummer 2003:80
 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

    Nummer
2003:79
 

Landskapslag om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltning 

    Nummer 
2007:88
 

Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

    Nummer  
28.6.1994/564  
      Se 3 d § och 3 f § ang. studerandes rätt att arbeta som sjukskötare utan fullständig utbildning
 

Sök mera lagar via FINLEX

    Beskrivning
Finsk lagstiftning
 

Sök mera lagar via Ålands författningssamling

    Beskrivning
Åländsk lagstiftning
       

Handböcker

 

Handbok om patientsäkerhet som stöd för verkställandet av patientsäkerhetslagstiftningen och patientsäkerhetsstrategin

    Beskrivning utgiven av Institutet för hälsa och välfärd
 

Vi främjar patientsäkerheten tillsammans

    Beskrivning
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2009:4
 

Upprättande och hantering av journalhandlingar. Handbok för hälso- och sjukvården

    Beskrivning Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2014:20
       

Lexikon & ordböcker

 
 

Svensk MeSH

    Beskrivning
Medicinska termer på svenska och engelska
 
 

Ordlista från SBU

    Beskrivning
Ordlista med termer för utvärdering av medicinska metoder 
 
 

MOT ordböcker

kräver inloggning Logga in hemifrån

    Beskrivning Online ordböcker
       
 

NE.se

kräver inloggning Logga in hemifrån

    Beskrivning 
Nationalencyklopedin. Uppslagsverk på svenska. Innehåller även Nationalencyklopedins ordbok.
       
 

Medicinsk ordbok

    Beskrivning
Sök bland fler än 10 000 medicinska termer. Registret är det största oberoende digitala biblioteket över medicinsk terminologi och grundar sig på boken Medicinsk fickordbok.
       

Flera lexikon, ordböcker och uppslagsverk

 

Lexikon & ordböcker

 


Bokmärk och dela