-
+
Sök i bibliotekskatalogen
Kontaktbibliotekarie

Linda Lundgren

Länksamling

Länksamling för dig som studerar på vårdprogrammet

Bibliotek inom hälso- & sjukvård

 

Karolinska institutets bibliotek

  xx
Beskrivning

xxxx

Sveriges ansvarsbibliotek inom medicin, odontologi och omvårdnad
         
 

Terkko

    Beskrivning
  Centralbibliotek för hälsovetenskap i Finland
         

Vårdinformation för personal inom vårdsektorn

 

Cochrane Collaboration

    Beskrivning
  Internationellt nätverk för vårdpersonal.
 
 

Internetmedicin

    Beskrivning
  Kunskapsdatabas för läkare och sköterskor
         
 

Vårdhandboken

    Beskrivning
  E-bok för vårdpersonal 
         
 

Praktisk medicin

    Beskrivning
  Medicinsk information för personal inom primärvård/öppenvård
         
 

VårdInformation StorStockholm (VISS)

    Beskrivning
  Informationsbank innehållande medicinsk och administrativ information, i första hand riktad till dem som arbetar inom primärvården
         
 

Vårdverktyget.se

    Beskrivning
  Kvalitetsgranskade länkar till fritt tillgänglig information, främst på svenska. Webbplatsen är ett samarbete mellan flera svenska sjukhusbibliotek och universitetsbibliotek.

Vårdinformation för patienter och anhöriga

 

PION

    Beskrivning
  Portalen för svensk patientinformation 
         
 

Sorginfo.se

    Beskrivning
  Webbplats med länkar för sörjande och människor i den sörjandes närhet.
         
 

Vårdguiden

    Beskrivning
  Stockholms läns landstings webbsajt med information om hälso- och sjukvård. Alla texter är granskade av medicinskt sakkunniga.
         

Institutioner

 

Folkhälsan

    Beskrivning
  Folkhälsan, Finland
         
 

Folkhälsomyndigheten

    Beskrivning
  Folkhälsomyndigheten i Sverige
         
 

Institutet för hälsa och välfärd

    Beskrivning
  Forsknings- och utvecklingsinstitut inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde i Finland.
         
 

Socialstyrelsen

    Beskrivning
  Socialstyrelsen, Sverige
         
 

The World Health Organization (WHO)

    Beskrivning
  Världshälsoorganisationen
         
 

Ålands hälso- & sjukvård

    Beskrivning
  Även egna hemsidor för barnavdelningen och medicinska avdelningen
         

Läkemedelsinformation

 

Apoteket

    Beskrivning   Apoteket, Sverige  
         
 

FASS

    Beskrivning
   Läkemedelskatalog, Sverige
         
 

Janus

    Beskrivning
  Läkemedelsinformation för sjukvården (Sverige)
         
 

Läkemedelsboken

    Beskrivning   Läkemedelsboken (LB) produceras av Läkemedelsverket i Sverige i samarbete med erfarna läkare
         
 

Läkemedelsverket 

    Beskrivning
  Läkemedelsverket i Sverige - Medical Products Agency (MPA). Aktuell information om läkemedel. 
         
 

Lääkeinfo.fi

    Beskrivning
  Webbsida med bipacksedlarna till läkemedel som finns på marknaden i Finland. Publicerad av Läkemedelsinformationscentralen. På finska och svenska. 
         
 

Lääkeopas - Tohtori

    Beskrivning
  Läkemedelskatalog, Finland. Endast på finska.

 


Bokmärk och dela