-
+
Kontakta biblioteket
Sök i bibliotekskatalogen


Öppna högskolan

Studerar du vid Öppna högskolan och saknar HÅ-inloggning? Läs mer här!


Sök statistik

 

 
         
 

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)

Statistisk årsbok för Åland 2017

         
 

Nordic Statistics 2017
Nordisk statistik 2017 

Health Statistics for the Nordic Countries 2017

  Beskrivning
  Statistik om de nordiska länderna. Bland annat miljö, befolkning, utbildning, val och ekonomi. Från Nordiska ministerrådet.
       

 

Findikator.fi

  Beskrivning
 

Aktuell information om centrala samhällsfenomen i form av indikatorer. Indikatorerna beskriver olika fenomen med hjälp av statistiska diagram, tabeller och analyserande text.Tjänsten har producerats av Statistikcentralen i samarbete med olika informationsproducenter.

 
         

 

Statfin

  Beskrivning
   Statistikdatabasen StatFin erbjuder central statistik om Finland. Databastabellerna har ordnats i enlighet med avsnittet Statistik på webbplatsen Tilastokeskus.fi efter ämnesområde och statistik.  
         
 

Statistikcentralen (Finland) 

         
 

Statistiska centralbyrån (Sverige) 

         
 

Statistikkbanken (Norge) 

         
 

Statistikbanken (Danmark) 

         

 Eurostat - Statistical Office of the European Communities

         
 

World Health Organization (WHO) - Global Health Observatory Repositary

  Beskrivning
  Statistiska databaser från världshälso- organisationen.
         
 

The World Factbook

  Beskrivning 
  Kort information om ett flertal olika länder från CIA. Bland annat historia, flaggor, ekonomi, geografi och kommunikation. 

Bokmärk och dela