-
+
Sök i bibliotekskatalogen

 
kräver inloggning Nyckeln anger att resursen kräver HÅ-inloggning utanför högskolans nätverk. Läs mer om inloggning i e-resurser

Kontaktbibliotekarie

Helena Lundberg

Biblioteket rekommenderar

E-resurser för dig som studerar på företagsekonomiprogrammet

 

Hitta litteratur

 

bibliotek.ax

    Beskrivning
  Bibliotekskatalog för biblioteken på Åland
           
 

Ebook Central

kräver inloggning Logga in hemifrån

    Beskrivning
  E-böcker, främst facklitteratur på engelska.
        Läs mer om e-böcker>>  
        Läs mer om Ebook Central>>
           
 

LIBRIS

    Beskrivning
  Bibliotekskatalog för universitets- och högskolebiblioteken i Sverige
           

Flera databaser för litteratursökning>>

           

Hitta artiklar

 

EBSCOhost 

kräver inloggning Logga in hemifrån

    Beskrivning
  Ämnesöverskridande databas
    Databastyp
  Fulltext & referens
           
 

ProQuest

kräver inloggning Logga in hemifrån

    Beskrivning
  Databas inom företagsekonomi, Hospitality Management, nationalekonomi och informationsteknologi. Innehåller både internationell fackpress och vetenskapliga tidskrifter.
    Databastyp
  Fulltext & referens
           

Tidskrifter inom ekonomi & turism>>

Flera artikeldatabaser>>

           

Lexikon & ordböcker

 

MOT ordböcker

kräver inloggning Logga in hemifrån

    Beskrivning
  Online ordböcker
           
 

Ne.se

kräver inloggning Logga in hemifrån

    Beskrivning
  Nationalencyklopedin. Uppslagsverk på svenska. Innehåller även Nationalencyklopedins ordbok.
           

Flera lexikon, ordböcker & uppslagsverk>>

 

 


Bokmärk och dela