-
+
Sök i bibliotekskatalogen

 
kräver inloggning Nyckeln anger att resursen kräver HÅ-inloggning utanför högskolans nätverk. Läs mer om inloggning i e-resurser

Kontaktbibliotekarie

Helena Lundberg

Biblioteket rekommenderar

E-resurser för dig som studerar på sjöfartsprogrammet

 

Hitta litteratur

 

bibliotek.ax

    Beskrivning
  Bibliotekskatalog för biblioteken på Åland
           
 

Ebook Central

kräver inloggning Logga in hemifrån

    Beskrivning
  E-böcker, främst facklitteratur på engelska.
        Läs mer om e-böcker>>  
        Läs mer om Ebook Central>>
           
 

LIBRIS

    Beskrivning
  Bibliotekskatalog för universitets- och högskolebiblioteken i Sverige
           

Flera databaser för litteratursökning>>

           

Tidskrifter

 

Safety at Sea

 kräver inloggning Lösenord till webbsidan
         

Tidskrifter inom sjöfart>>
Tidskrifter inom teknik
>> 

           

Lexikon & ordböcker

 

MOT  ordböcker

kräver inloggning Logga in hemifrån

    Beskrivning
  Online ordböcker
           
 

Ne.se

kräver inloggning Logga in hemifrån

    Beskrivning
  Nationalencyklopedin. Uppslagsverk på svenska. Innehåller även Nationalencyklopedins ordbok.
           

Flera lexikon, ordböcker & uppslagsverk>>

   

Hitta examensarbete

 

Libris uppsök

    Beskrivning
  Examensarbeten och uppsatser från svenska högskolor och universitet 
    Databastyp
  Fulltext
 

Theseus

    Beskrivning
  Examensarbeten från yrkeshögskolorna i Finland inklusive Högskolan på Åland fr.o.m. 2016
    Databastyp   Fulltext
           

Flera databaser över examensarbeten>>

 

 


Bokmärk och dela