-
+
Sök i bibliotekskatalogen
Kontaktbibliotekarie
Helena Lundberg

Länksamling

Länksamling för dig som studerar på sjöfartsprogrammet

 

 

TRID (Transport Research International Documentation)

 

Databas inom transportforskning med över 900 000 referenser till publicerad eller pågående forskning. Referensdatabas med en del artiklar i fulltext.

Bakom databasen står Transportation Research Board i USA och Transport Research Centre of the International Transport Forum/OECD.

   
 

Sjöfartsrelaterade examensarbeten

 

En databas för sjöfartsrelaterade examensarbeten som samlats in från flera högskolor och universitet i Finland (bl a Ålands tekniska läroverk och Ålands sjöfartsläroverk). Databasen upprätthålls av Åbo Universitet, Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral.

   
 

Den ålandsbaserade sjöfartens ekonomiska betydelse (ÅSUB rapport 2010:6) [pdf]

   
 

Sjöfartens utbildnings- och forskningscentral  (Åbo Universitet, publikationer från 2008 i fulltext)

   
 

Olycksutredningscentralen undersöker sjöolyckor, som inträffat inom sjötrafiken på Finlands territorialvatten eller om det gäller ett finländskt fartyg. Också olyckstillbud i sjötrafik kan undersökas.

Rapporter från 1997 i fulltext.

   
 

International Maritime Organization 

     
 

Sjöfartsverket (Finland)

     
 

Sjöfartsverket (Sverige)

   
 

Web-based Maritime English Learning Tool

     
 

Meteorologiska Institutet

     
 

SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut)

     
 

gCaptain.com

    The premier website for maritime professionals that features the latest Web 2.0 technology in order to provide a true social media experience unparalleled in the maritime industry. 
     
 

U.S. Coast Guard Navigation Center

     
 

The United Kingdom Hydrographic Office

 


Bokmärk och dela