-
+

 

Äldre kursbeskrivningar

Om du saknar en kursbeskrivning kontakta din vicerektor

Äldre kurser för elektroteknik

Grundstudier

kod
    sp
 

Matematik

    Matematik 0 (baskurs)  C140111     0 sp
    Matematik 1   E004103     5 sp
    Matematik 2    E004203     5 sp
    Matematik 3   E004304     5 sp
    Matematik 4 E004403 
    5 sp 
    Matematik 5 E004501 
    5 sp 
    Matematik 6    E004602     3 sp
 

Fysik och kemi

    Fysik 1   
E005103     4 sp
    Fysik 2   
E005203
    4 sp
    Fysik 3   
E005303
    4 sp
    Fysik 4   
E005403
    4 sp
    Teknisk kemi  
M007104
    3 sp 
 

Datoranvändning och programmering

    Datateknik (inkl. datakörkort)   
M006103
    4 sp
    Programmering   
E007502
    5 sp
 

Språk

    Svenska 1  
M001103
    2 sp 
    Engelska 2   
M002203
    3 sp
    Engelska 3   
M002303
    3 sp
     Finska nivå 1 eller
Y030204
    3 sp
     Finska nivå 2 eller
Y030503     3 sp
     Finska nivå 3
Y030304
    3 sp
 

Studieteknik och verktyg

    Studieteknik Y010704
    1 sp
    Grundläggande forskningsmetodik  Y010402
    2 sp
 

Ekonomi

    Ekonomi  
E008101
    3 sp 
 

Säkerhetsutbildning enligt STCW

    Brandskydd, basic  
M301104
    1 sp 
    Brandskydd, advanced  
M301204
    1 sp 
    Livbåtsman och överlevnad   
S0801041
    1 sp
    Medicinsk första hjälp   
S0807010
    1 sp
    Personlig säkerhet och sociala skyldigheter 
S0805041
    1,5 sp 
    SRC-radiotelefoni
S0802041
    1 sp
   
Personlig säkerhet och sociala skyldigheter 
 E009101     0 sp

Yrkesstudier

 

Tekniska basstudier

    Teknisk ritning 1
M102103
    3 sp 
    Teknisk ritning 2  
M102203
    1 sp 
    Maskin- och energiteknik  
E102102
    5 sp 
    Modellering och simulering  
E124101
    4 sp 
 

Elektroteknik

    Elritning   
E101501
    3 sp
    Fartygselanläggningar E116501
    6 sp
    Teoretisk elteknik 1   
E104603
    4 sp
    Teoretisk elteknik 2   
E104703
    2 sp
    Elkraftteknik   
E105502
    5 sp
    Elektronik 1   
E106502
    5 sp
    Elektronik 2   
E106602
    3 sp
    Eldrifter  
E120101
    3 sp 
    Mätteknik 1  
E107102
    2 sp 
 

Automationsteknik

    Reglerteknik 1   
E108502
    4 sp
    Styrteknik 1   
E109601
    6 sp
    Mätteknik 2   
E107202
    4 sp
    Fartygsautomation E117501
    6 sp
 

Datateknik

    Digitalteknik   
E111102
    4 sp
    Mikroprocessorteknik 1 
E112101
    6 sp 
    Industriell IT 1
E121102   
    5 sp
 

Fartygs-, maskin- och energiteknik

    Förbränningsmotorer  
M106103
    2 sp 
    Fartygsteori  
E125101
    5 sp 
    Fartygsdieselmotorer 1  
M110404 
    3 sp
    Kylteknik 
M105203
    3 sp 
    Ångteknik och turbiner
E122101 
    3 sp 
    Övningar i maskinrumssimulator 1  
M111104
    3 sp 
    Maskinrumssimulator 2 
M111204
    3 sp 
    Maskinrumssimulator 3
E118102 
    3 sp 
    Maskinrumssimulator 4
E118202 
    3 sp 
 

Ledarskap och ekologi i maritim miljö

    Maritim miljömedvetenhet
S1624032
    2 sp
    Maritimt ledarskap
S1659023
    2 sp
 

Valfria yrkesstudier

    Crowd and Crisis Management
S1655033
    1,5 sp
    Marint arbetarskydd
M302403
    1 sp
    Fortbildning för Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar  
S387013
    0,5 sp

Praktik

    Praktik 1
E401103 
      15 sp
    Praktik 2 
E401203
      15 sp

Bokmärk och dela