-
+

 

Äldre kursbeskrivningar

Här hittar du tidigare kursbeskrivningar från HM-programmet.  

 
  Vinlära 1
R021103
5 sp
  Hotell 1
R041103
5 sp
  Turism 1
R051101
5 sp
  Engelska
R031102
5 sp
  Företagsekonomi 1
R172201
5 sp
  Företagsekonomi 2
R173102
5 sp
  Ledarskap & HRM
R163102
10 sp
  Organisation i förändring
R164101
5 sp
  Praktisk hotell- och restaurangmanagement
R164201
5 sp
  Evenemangsturism och globala trender
R253202
5 sp
  Distributions-,boknings- och informationssystem
R243201
5 sp
  Hotell 2
R242102 5 sp
  Turism 1
R051102 5 sp
  Kommunikation, konflikthantering och gruppdynamik R111102
5 sp
  Organisation i förändring R164102
5 sp
  Engelska
R031103
5 sp
  Samhälle och studier
R011102
4 sp
  Examensarbete
R514102
15 sp
  Tyska grundkurs R033101
3 sp

 

 


Bokmärk och dela