-
+

Valfria studier

I dina studier kan du läsa ett visst antal studiepoäng (sp) som valfria kurser.

 

Du kan läsa kurser som erbjuds inom andra utbildningsprogram vid högskolan eller via Öppna högskolan eller andra högskolor/universitet. Utbildningar i Sverige söker du via antagning.se, se studera på distans. Du kan också läsa kurser på www.summersemester.fi, här hittar du sommarkurser (maj - aug) från yrkeshögskolorna i Finland. Portalen öppnar 1.3.2018 och ansökningen börjar 15.3.2018. 

Kurser via Öppna högskolan

Du kan läsa kurser vid Öppna högskolan så att antalet valfria kurser på ditt utbildningsprogram uppfylls. Vill du läsa kurser utöver detta antal studiepoäng så betalar du själv terminsavgift vid Öppna högskolan.

Om du anmält dig till en kurs på Öppna högskolan, och fått den godkänd som valfri, men inte deltar eller inte slutför den, måste programmet ändå betala för den. Du har då förbrukat studiepoäng av det som programmet betalar för dig.

Om du återtar din anmälan till en kurs vid Öppna högskolan efter att anmälningstiden gått ut eller om du uteblir från kursen, tar Öppna högskolan en annulleringsavgift om 20 € av dig. Det här gäller också programstuderande. Läs om avanmälan av kurser via Öppna högskolan.

Under en termin kan du gå flera kurser utan extra avgift om kurserna ordnas av ett och samma universitet eller högskola, t.ex. Åbo Akademi.

För att få din kurs registrerad på studiekortet, begär du kursintyg från det universitet eller högskola som examinerat kursen, t.ex. Åbo Akademi.

Kopia av kursintyget lämnar du till studiehandledaren.

Kontrollera med studiehandledaren

Det är viktigt att du alltid kontrollerar med din studiehandledare i god tid före kursstarten om du kan tillgodoräkna dig kursen som valfri kurs.

Anhållan om att få räkna en kurs som valfria studier görs på i Wilma, se handledning hur du ska göra.Bokmärk och dela