-
+

Du kan jobba som

redovisare

ekonomichef

controller

inköpare

lageransvarig

key account manager

HR-assistent

personalutvecklare

personalansvarig 

personalchef

löneräknare   

Du kan jobba inom

privata företag

offentliga sektorn

rederi-, turism- och transportbranschen

egen företagare

Efter utbildningen 

En företagsekonom kan arbeta inom privata företag, offentliga sektorn, rederi-, turism och transportbranschen såväl som egen företagare.

Efter avslutade studier till företagsekonom kan den studerande

  • omsätta teoretiska och praktiska kunskaper till att självständigt och tillsammans med andra utföra expertuppgifter
  • tillämpa sitt yrkeskunnande i olika typer av arbetsteam och nätverk inom handel, administration, transportväsende och turism

Den studerande har

  • förmåga att följa företagsekonomisk kunskapsutveckling såväl nationellt som internationellt
  • flödesekonomiskt tänkande; identifiering, analysering och styrning av företagets ekonomiska processer i flödeskedjor

Den studerande behärskar

  • självständig och kritisk problemlösning och bedömning
  • egenskaper och verktyg som inspirerar till entreprenörskap och företagsutveckling i nära samarbete med näringslivet och övriga intressenter (redovisning och ekonomistyrning)
  • logistik i planering, styrning och kontroll av flöden av varor, tjänster och information från ursprungsplatsen till konsumtionsplatsen (sjöfart och logistik)
  • rederiets kommersiella verksamhet, att framföra och praktiskt hantera ett fartyg och god insikt om internationell sjöfart och transportmarknad utifrån en affärsmässig syn (sjöfart och logistik)

Målbeskrivning

Se målbeskrivningen i Utbildningsplan

Vidare utbildning

Utbildningen kvalificerar till vidarestudier för magisterexamen. Se t ex Hankens mastersutbildningar och Åbo Akademis masterutbildningar.

Inriktningen redovisning och ekonomistyrning är förberedande studier för GRM-examen.


Bokmärk och dela