-
+

Kontakta arbetarskyddet

arbetarskydd[at]ha.ax

 

Arbetarskydd

Vid Högskolan på Åland finns en arbetarskyddskommission.


Medlemmar

Anna Janson (processägaren)
Tiina Mäkinen (arbetarskyddschef, ordförande)
Marita Ahlfors (arbetarskyddsfullmäktigerepresentant)
Stig Selander (första vice arbetarskyddsfullmäktigerepresentant)
Markus Metsola (Högskolan Västra, andra vice arbetarskyddsfullmäktigerepresentant)
Henrica Sjöblom (sekreterare)
Leila Hartell (studeranderepresentant)

 

Uppdrag

Arbetarskyddskommissionen jobbar med förebyggande och i mån av möjlighet problemlösande arbetarskyddsverksamhet vid Högskolan på Åland, både bland personalen och studerande. Kommissionen vill fästa uppmärksamhet vid frågor som den fysiska arbetsmiljön, den interna informationen, mobbning, trakasserier och annat som påverkar arbetsklimatet.

Kontakta oss

Tröskeln skall vara låg att kontakta kommissionen med alla frågor som har med det ovan nämnda eller annat jobbrelaterat att göra. Alla har ett ansvar att ta itu med saker om man märker att allt inte ligger rätt till. Kommissionens medlemmar har tystnadsplikt och kommer att försöka hjälpa till på bästa sätt för att lösa problemen genom en handlingsplan som personen som tagit upp problemet godkänner.

Du kan kontakta oss per e-post arbetarskydd[at]ha.ax eller genom att ta direkt kontakt med någon av medlemmarna.

 


Bokmärk och dela