-
+
Erasmus+ 

Nordplus

 

Gå till...

Checklista

 

Relaterade länkar

Europass

Ut i världen

Studier utomlands

Erasmus-utbyte

Högskolan på Åland deltar i Erasmus+ programmet 2014-2020. Studeranden som åker på Erasmus-utbyte får ett Erasmus-stipendium och uttöver detta kan ansöka övrig finansiering som t.ex. Högskolans mobilitetsstipendium. 

Syftet med Erasmus är att förbättra utbildningens nivå, öka de europeiska högskolornas internationella samarbete, främja mobiliteten bland studerande och personal och ett ömsesidigt erkännande av studieprestationer i Europa.

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppen fastställs enligt utbytets längd och målland:

Klass 1: 280e per månad

Frankrike, Norge och Storbritannien

Klass 2 : 230e per månad

Belgien, Estland, Island, Lettland, Litauen, Spanien, Turkiet och Tyskland

Nordplus-utbyte

Nordplus är Nordiska ministerrådets utbytesprogram. Nordplus-samarbetet bygger på nätverk mellan samarbetande utbildningsenheter runt om i Norden och Baltikum. Det är inom dessa nätverk som aktiviteterna äger rum. Det samma som gäller Erasmus+ gäller också Nordplus, angående övrig finansiering.

Stipendiebelopp

Nordplus-stipendier ges för heltidsstudier. Stipendiet är 200e per månad, för maximalt 9 månader per läsår. Utöver detta ges ett resebidrag på 330e som engångsbetalning.

Checklista för ansökningsprocessen

1.Erasmus samarbetshögskolor

Bekanta dig med våra Erasmus samarbetshögskolor, Nordplus samarbetsnätverk och deras kursutbud.

2. Målland och högskola

Bestäm dig för vart du vill åka på utbyte.

3. Finansiering

Bekanta dig också med övrig finansiering.

4. Ansökning

Ansök. Erasmusstudier ansöks om i februari och nordplusstudier diskuteras kontinuerligt.

5. Språktest och språkkurser

Ta ett språktest och möjligtvis språkkurser om du åker på Erasmus-utebyte.

6. Förberedelser

t.ex. försäkringar, visum, vaccination osv.

7.Stipendier

Ansök eventuellt om stipendier.

8. Utbytet börjar

9. Learning Agreement

Fyll i ett learning agreement till Nordplus eller Erasmus i början och slutet av utbytet.

10. Kom ihåg att njuta av upplevelsen!

 

Efter mobilitet 

Rapportera ditt utbyte. Gör ett slutligt språktest efter hemkomst, om du varit på Erasmus-utbyte.

 


Bokmärk och dela