-
+
Erasmus+

 

Nordplus

 

Gå till...

Checklista

Frågor & svar

Blanketter

Du hittar blanketterna på sidan Studier eller praktik utomlands, under Blanketter för Erasmus praktik.

Meritförteckning

Europass

 


 

 

 

 

Praktik utomlands

Som studerande vid Högskolan kan du genomföra din praktik i ett annat land genom Erasmus eller Nordplus.

Nordpluspraktik

Nordpluspraktik genomförs genom Nordplus olika samarbetsnätverk och varierar från en månad till ett år. Kontakta internationella koordinatorn för mer information.

Erasmuspraktik

Erasmuspraktik ger dig möjlighet att under två till tolv månader genomföra praktik vid företag, privata och offentliga organisationer i ett annat medlemsland inom EU.

Syftet är att bland annat att du som studerande ska bli bättre förberedd för en europeisk arbetsmarknad och därmed öka din anställningsbarhet.

Kriterier för stipendium

För att kunna söka samt beviljas ett Erasmus praktikstipendium ska du

 • Vara medborgare i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet eller vara fast bosatt i Finland
 • Vara inskriven vid Högskolan på Åland och före utresan ha fullföljt minst ett års högskolestudier.
 • Få din praktik tillgodoräknad i din examen antingen som frivillig eller obligatorisk praktik.
 • Göra din praktik i godkänt land samt godkänd praktikplats.
  Några undantag finns när det gäller val av praktikplats. Det är inte möjligt att ansöka om ett Erasmus praktikstipendium om du ska göra din praktik på följande platser:
  • Europeiska institutioner/EU-organ
  • Organisationer som hanterar EU-program
  • Finska ambassader, konsulat eller annan finsk representation utomlands

Praktikplats

Studerande söker själv sin praktikplats. Man kan hitta lämpliga praktikplatser via t.ex.  erasmusintern.org och Jobstep.

Stipendium

Studerande som får sin ansökan beviljad kommer att få ett Erasmus praktikstipendium.

Summan varierar något beroende på i vilket land i Europa som praktiken ska genomföras. Beloppet är ca. 330-380 € per månad.

Tanken med stipendiet är att det ska vara ett bidrag till resa, boende och andra omkostnader som uppkommer i samband med praktikperioden.

Giltiga länder

I något av de 30 andra länder som deltar i Erasmus det vill säga EU-länder, kandidatland (Turkiet) samt EFTA-länder (Norge, Island, Liechtenstein). I dagsläget kan du inte göra din praktik i Schweiz eller Balkanländerna.

Checklista

1. Praktikplats

Sök en lämplig praktikplats. Din praktikplats ska godkännas för examensstudier av din praktiksansvariga lärare.

För att söka praktikplats behöver du:

 • Studiekort
 • Meritförteckning (CV)

Meritförteckning ska bland annat innehålla kontaktuppgifter samt information om utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper. Europass är ett bra redskap när du skriver ditt CV . Även en  officiell utskrift på ditt studiekort på engelska kommer att behövas.

2. Kontrakt

Ett kontrakt skrivs där företaget/organisationen bekräftar att de kan ta emot dig som praktikant under en viss tidsperiod.

Dokumentet ska innehålla följande information:

 • Information om att du blivit accepterad som praktikant hos dem.
 • Arbetsuppgifter
 • Start- och slutdatum för praktikperioden (ska stämma överens med datumen i din ansökan)

Dokumentet skrivs under av HÅ, studenten själv samt mottagande organisation.

4. Språktest

Erasmuspraktiken föregås av ett språktest och språkkunskaperna testas också efter praktiken. Detta sker online.

5. Stipendieavtal

Avtalet fylls i utbetalning av stipendiet.

6. Vid hemkomst

Praktiken raporteras skriftligen och utvärderar online. Kom ihåg att ta med dig ett undertecknat intyg över praktiken

 Bokmärk och dela