-
+

Ansökningstider
Erasmus

Erasmusstudier ansöks om i februari.

Erasmuspraktikstipendium kan ansökas kontinuerligt.

Nordplus

Nordplus ansökan för praktik inlämnas oftast i samband med praktikplanering, men här gäller även fortlöpande ansökan.  

VFU ansökan lämnas in senast 8.9 (vårtermin) eller 10.2 (hösttermin).

Detta gäller enbart vårdprogrammets studerande. 

Studerande från andra program kan få mera information om möjligheter från Internationella koordinatorn. 


Blanketter

Blankett för stipendium

HÅ-Mobilitetsstipendium

 

Blanketter för Nordplus

Nordplus ansökan

Nordplus stipendium

Learning Agreement

Nordplus rapport - disposition

 

Blanketter för Erasmus studier

Learning Agreement for Studies

Grant Agreement

 

Blanketter för Erasmus praktik

Learning Agreement for Traineeship

Grant Agreement

Erasmus Student Charter

 

Jobstep.net

Jobstep.net är yrkeshögskolornas avgiftsfria arbets- och praktikplatsförmedling.

För att använda tjänsten måste du registrera dig.

Kontakta Lena Nyman-Wiklund för ett användarnamn.

 

 

 

Studier eller praktik utomlands

Erfarenhet och upplevelse

Som studerande på Högskolan på Åland kan du genomföra en del av dina examensstudier eller din praktik i ett annat land. Det är något högskolan uppmuntrar sina studeranden till. 

Att studera utomlands ger värdefull kunskap för arbetslivet men du lär dig också för livet och utvecklas som människa. Att få uppleva en annan kultur från insidan är utvecklande, intressant och lärorikt. Ungdomar som studerar eller praktiserar utomlands har också stora fördelar på arbetsmarknaden enligt undersökning.

Studierna utomlands valideras

Studieprestationerna valideras i den examen du avlägger vid Högskolan på Åland, när du på förhand kommer överens om vilka kurser du ska avlägga, detta genom att uppgöra ett sk. Learning Agreement. LA uppgörs i samråd med studiehandledare/program-koordinator och internationella koordinatorn.

Mobilitetsprogrammen

Högskolan på Åland har ett stort antal samarbetshögskolor och kan erbjuda stipendier genom Erasmus+ och Nordplus-programmen för utbytesstudier och praktik till dessa.

Erasmus+

Programmet Erasmus+ högre utbildning är Europeiska unionens utbytes- och samarbetsprogram för högskolorna för åren 2014-2020. Via programmet kan deltagarna studera eller undervisa sitt eget ämne utomlands, utveckla sina språkkunskaper, utöka övriga internationella färdigheter bl.a. genom att bekanta sig med ett annat lands kultur och skapa nätverk.

Tiden för studier eller praktik utomlands inom ramarna för Erasmus är minst 2 månader för praktik, minst 3 månader för studier och högst 12 månader. Praktik och studier kan kombineras. Utbytesmånaderna for respektive examensnivå kan användas för student- och praktikantutbyte på det sätt man vill och i flera delar, altså kan samma studerande åka på student- och/eller praktikantutbyte flera gånger. I val mellan jämstarka sökande ger Högskolan företräde åt de som åker på utbyte första gången. 

Nordplus

Nordplus finansieras av Nordiska ministerrådet och är ett utbytesprogram för högre utbildning inom Norden och de baltiska länderna. Samarbetet sker inom nätverk i vilka högskolor och universitet från minst tre nordiska länder ingår.

Förutom student- och lärarutbyte kan man även samarbeta om gemensamma intensivkurser och projekt. Utbytesperioden för studerande varierar från en månad till ett år.

Ansökan

Studier eller praktik utomlands kräver alltid en ansökan som inlämnas till internationella koordinatorn.

För ansökningstider se sidans övre högra hörn.

Nordplus ansökan för praktik inlämnas oftast i samband med praktikplanering, men här gäller även fortlöpande ansökan.

Kontakta i första hand din programkoordinator/studiehandledare då du planerar utbytesstudier eller praktik, därefter den internationella koordinatorn Lena Nyman-Wiklund.

Möjligheter

 
 Praktik
Studier
Europa
Erasmus

EU-länder, Turkiet, samt EFTA-länder (Norge, Island, Liechtenstein).

Läs mer om Praktik utomlands.

Nordplus

Praktik i Norden och baltiska länderna genom programmens olika nätverk.

Erasmus 

Belgien, Estland, Frankrike, Island, Lettland, Litauen, Norge, Spanien, Storbritannien, Turkiet, Tyskland. Läs mer om samarbetshögskolor och studier utomlands.

Nordplus

Olika företag genom nätverk.
Denmark, Norge, Sverige, Island, Estland, Lettland, Litauen, Grönland, Färöarna

Läs mer om samarbetsnätverk.


Utanför Europa
Studerande ordnar platsen själv.   HÅ har inga partnerhögskolor utanför Europa.

 

 


Bokmärk och dela