-
+
Erasmus+

 

Språktest och språkkurser inom Erasmus+

Språk

De som åker på studentutbyte eller praktik via Erasmus+ måste avlägga ett online-språktest före och efter utlandsperioden. Språktestet tas när det huvudsakliga studie- eller praktikspråket är ett av de vanligaste språken inom EU: engelska, spanska, tyska, franska, italienska eller holländska. Bara de som har utlandsperiodens huvudsakliga studie- eller arbetsspråk som sitt modersmål är befriade från språktestet.

Både studenten och hemhögskolan får alltid veta resultatet från språktestet, men den mottagande högskolan får det inte. Det går alltså inte att ställa in utbytet på grund av testresultaten.

Tidpunkt

Den första delen av det obligatoriska språktestet ska avläggas så snart som möjligt efter att urvalet till utbytet är klart. När man har blivit utvald att delta i Erasmus+ får man ett e-postmeddelande med instruktioner. Språktestets första del bör vara avlagd före utlandsperiodens början. 

Språkkurs

Språket som testas är studentens huvudsakliga studie- eller arbetsspråk under utlandsperioden. Studerande som får resultatet B1 eller lägre i språktestet får automatiskt en inbjudan att delta i en online-språkkurs. Studerande som får resultat B2-C2 ges möjlighet att utveckla sina språkkunskaper med hjälp av en online-språkkurs och studerande med resultat B2-C2 kand välja om de avlägger en språkkurs i utlandsperiodens huvudsakliga studie- eller arbetsspråk eller i det språk som talas i mållandet.

 

 


Bokmärk och dela