-
+

Fristående kurser

Via Öppna högskolan kan du läsa fristående kurser. Läs mer om öppna högskolans kursutbud.

 

Kursbeskrivningar HT2013

Kursbeskrivningar för studerande på sjukskötarprogrammet som inledde sina studier hösten 2013.

 

Grundstudier

kod

 

åk

 

sp

 

Omvårdnadens grunder

VA131101

 

1

 

9 sp

 

Grunder i medicinsk vetenskap

VA131103

 

1

 

12 sp

 

Grunder i beteendevetenskap

VA135115

 

3

 

7,5 sp

 

Grunder i folkhälsovetenskap

VA135116

 

3

 

1,5 sp

             

Yrkesstudier 

         
 

Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 1

VA131202 

 

1

 

3 sp

 

Den äldre människan

VA132205 

 

1

 

3 sp

 

Långvariga sjukdomstillstånd och infektionssjukdomar
ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

VA132206

 

1

 

7,5 sp

 

Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 2

VA132207

 

1

 

4,5 sp

 

Medicinska kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

VA133209 

 

2

 

7,5 sp

 

Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 3

VA133211 

 

2

 

6 sp

 

Medicinska kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

VA134212

 

2

 

6 sp

 

Pedagogik och ledarskap

VA134213

 

2

 

7,5 sp

 

Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett  
omvårdnads- och medicinskt perspektiv
  

VA135217 

 

3

 

4,5 sp

 

Kvinnors och barns hälsa  

VA135218

 

3

 

4,5 sp

 

Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 4  

VA136220

 

3

 

7,5 sp

 

E-hälsa

VA137222

 

4

 

6 sp

             

Valfria studier

         
 

Valfri kurs 

   

4

 

15 sp

 

Valfri VFU - kursbeskrivning i Wilma

 

 VA127324        

Praktik 

         
 

Yrkesorientering inom professionell omvårdnad

VA131301

 

1

 

6 sp

 

Grundläggande omvårdnad

VA132304

 

1

 

7,5 sp

 

Omvårdnad av patienter med långvariga
sjukdomstillstånd
   

VA132310

 

1

 

7,5 sp

 

Omvårdnad av patienter med medicinska kirgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

VA133312

 

2

 

16,5 sp

 

Omvårdnad av patienter med medicinska kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

VA134314

 

 

16,5 sp

 

Omvårdnad inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa

VA135319

 

3

 

19,5 sp

 

Att vara professionell sjukskötare - klinisk slutexamination

Obs! Kursbeskrivningen finns i Wilma.

VA137323

 

4

 

9 sp

             

Examensarbete 

         
 

Examensarbete

VA136421

 

3

 

15 sp

 


Bokmärk och dela