-
+

Fristående kurser

Via Öppna högskolan kan du läsa fristående kurser. Läs mer om öppna högskolans kursutbud.

 

Kursbeskrivningar VT2012

Kursbeskrivningar för studerande på sjukskötarprogrammet som inledde sina studier våren 2012.

 

Grundstudier

kod

 

åk

 

sp

 

Omvårdnadens grunder *(9 sp + 6 sp)

VA121101

 

1

 

9 sp

 

Grunder i medicinsk vetenskap 

VA121103

 

1

 

12 sp 

 

Grunder i beteendevetenskap

VA125115

     

7,5 sp

 

Grunder i folkhälsovetenskap

VA125116

     

1,5 sp

             

Yrkesstudier

         
 

Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 1

VA121202

 

1

 

3 sp

 

Den äldre människan

VA122205

     

3 sp

 

Långvariga sjukdomstillstånd och infektionssjukdomar
ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

VA122206

     

7,5 sp

 

Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 2

VA122207

     

4,5 sp

 

Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett
omvårdnads- och medicinskt perspektiv 1

VA123209

     

7,5 sp

 

Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 3

VA123211

     

6 sp

 

Medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv 2

VA124212

     

6 sp

 

Pedagogik och ledarskap

VA124213

     

7,5 sp

 

Psykiatriska sjukdomstillstånd ur ett omvårdnads- och medicinskt perspektiv

VA125217

     

4,5 sp

 

Kvinnors och barns hälsa

VA125218

     

4,5 sp

 

Omvårdnadsvetenskaplig teori och metod 4

VA126220

     

7,5 sp

  E-hälsa

VA127222

     

6 sp

             

Valfria studier

         
 

Valfri kurs

 

     

15 sp

             

Praktik

         
 

Omvårdnadens grunder *(9 sp + 6 sp)

VA121101

     

6 sp

 

Grundläggande omvårdnad

VA122304

 

1

 

7,5 sp

 

Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd

VA122310

     

7,5 sp

 

Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1

VA123312

     

16,5 sp

 

Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2

VA124314

     

16,5 sp

 

Omvårdnad inom primärhälsovård och vid
psykisk ohälsa

VA125319

     

19,5 sp

 

Att vara professionell sjukskötare - klinisk slutexamination

VA127323

     

9 sp

 

Valfri VFU

VA127324

       
             

Examensarbete

         
 

Examensarbete

VA126420

     

15 sp

 


Bokmärk och dela