-
+

 

Frågor och svar

Erasmuspraktik

Var kan jag göra min praktik?

Du kan göra din praktik vid företag, organisationer, forsknings- och utbildningscentrum i något av EU-länderna. Observera att det i regel inte går att praktisera på ett utländskt lärosäte. Detta anses oftast som studier och inte praktik. Undantaget kan exempelvis vara praktik på ett universitets laboratorium.

Inom vilka ämnesområden finns möjligheten till Erasmuspraktik?

Det finns inga begränsningar för detta. Praktikstipendiet är inte knutet till ett specifikt ämne.

Vad får jag för ersättning i form av stipendium?

Stipendiebeloppet är på 330-380 €/månad. Tanken är att stipendiet ska vara ett bidrag till de omkostnader som uppkommer i samband med praktikperioden (exempelvis resa och boende).

Kan jag kombinera en praktik- och en studieperiod inom Erasmus?

Varje student kan beviljas Erasmus stipendium för studier en gång och för praktik en gång. Dessa kan kombineras.

Måste jag tillgodoräkna praktiken?

Praktiken ska tillgodoräknas som en del av examen. Om praktiken tillgodoräknas ingår den normalt i en praktiktermin eller liknande och är poänggivande.

Resan

Utbetalningen kommer att ske när alla parter undertecknat kontraktet  övriga handlingar är inlämnade till internationella koordinatorn. Språktestet ska också vara utfört före utbetalning.

Får jag studiestöd/studiemedel under studierna utomlands? 

Om du gör din praktik inom ramen för dina studier, examensarbete har du rätt till studiemedel. Du är berättigad till studiestöd enligt gällande normer om du får ditt studiestöd från Åland och Finland. För övriga länder kontakta den enhet som handlar ditt studiestöd.

Ska jag försäkra mig? 

Innan du åker ut på din praktik måste du se till att du är försäkrad. Försäkringar verkar alltid överflödiga så länge inget oförutsett sker, men det är ett absolut måste att du är försäkrad.

Högskolan har en lagstadgad försäkring för praktik, även utomlands.

Du ska även ta med dig ditt sjukförsäkringskort som FPA utfärdar. Detta gäller om du ska till ett land inom EU/EES och Norden. Du beställer detta kort genom FPA.

Kontakta för frågor

Internationella koordinatorn Lena Nyman-Wiklund

 


Bokmärk och dela