-
+
Fristående kurser

Via Öppna högskolan kan du läsa fristående kurser. Läs mer om öppna högskolans kursutbud.

 


Läkarintyg för sjötjänstgöring

Giltigt finskt läkarintyg för maskintjänst till sjöss ska lämnas in före praktiktjänstgöring på utbildningsprogrammet för elektroteknik.

I förordningen om läkarundersökning av sjömän finns information om läkarundersökning av sjömän och krav på sjömäns hälsa.  


Klädsel för praktiska kurser

För kurser till i brandskydd, på fartygspraktik och vid praktiska laborationer och övningar behövs oömma arbetskläder.

 

Kursbeskrivningar

 

Kursbeskrivningarna grupperas utifrån året då studierna inleddes:


Bokmärk och dela