-
+

RSS

Högskolans nyheter som publiceras på första sidan kan du få i RSS-format.


RSS är ett standardformat för att leverera nyhetsrubriker och sammandrag.

Lägg till följande adress i ditt RSS-program och du får senaste nytt från högskolan:

http://old.ha.ax/rss/feed.con


Bokmärk och dela