-
+

Praktik inom sjukskötarprogrammet

Inom sjukskötarprogrammet erbjuds du som studerande praktik under hela utbildningen.

Studierna innehåller minst 60 studiepoäng (sp) handledd praktik, som är verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utöver detta genomför studerande praktikrelaterade moment, motsvarande minst 15 sp, såsom praktiska övningar i metodrum, VFU-uppgifter samt läkemedelshantering och -beräkning. Utöver den obligatoriska VFU:n är det möjligt att välja fem - sex veckor VFU under den sjunde terminen.

Alla studerande vid programmet ska genomföra VFU utanför Åland. Läs mer om internationell praktik. Studier utanför Åland, teoretisk eller praktiska, kan medföra merkostnader för den studerande.

 

Vårdstuderande 

VFU-perioder vårterminen 2017

 VA14

Omvårdnad inom primärhälsovård och vid psykisk ohälsa, vecka 4-7

VA16

Grundläggande omvårdnad, vecka 5-9

Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd, vecka 17-22

 

VFU-perioder för läsåret 2017-2018 

Höstterminen 2017

VA14
Att vara professionell sjukskötare - klinisk slutexamination, vecka 35-39

VA17 (termin 1)
Studiebesök inom kursen Omvårdnad som profession och vetenskap, vecka 39

VA14
Valfri VFU under perioden vecka 41-49

VA16
Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 1, vecka 42-49

Vårterminen 2018

VA17

Grundläggande omvårdnad, vecka 5-9

Omvårdnad av patienter med långvariga sjukdomstillstånd, vecka 17-22

VA16

Omvårdnad av patienter med medicinska, kirurgiska och akuta sjukdomstillstånd 2, vecka 10-17

 

 


Bokmärk och dela