-
+

 

Studiestöd 

Åland

Studerande vid Högskolan på Åland erhåller studiestöd enligt allmänna villkor för högskolestudier. Närmare uppgifter om studiestöden ges av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS).

Besökstid kl. 10 - 15
Besöksadress: Nygatan 5
Tfn +358 (0)18 25 000

www.ams.ax

Finland

Studerande från riket söker studiestöd genom Folkpensionsanstalten (FPA).

Tfn 020 635 8000 (FPA-Åland)
Tfn 020 692 229 (FPA-Finland)
www.fpa.fi

Sverige

Studerande från Sverige söker studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).
www.csn.se


Bokmärk och dela