-
+

Internationellt samarbete

Det internationella samarbetet på Högskolan på Åland syftar till att göra studiemiljön och studierna för högskolans studerande så internationella som möjligt. Det handlar främst om studier  i Norden och Europa och praktik i hela världen.

Internationalisering kan vara kortare eller längre studieperioder utomlands. Man kan genomföra sin praktik utomlands eller kombinera studier och praktik. Möjligheterna till studier utomlands finns i synnerhet till nordiska och europeiska högskolor.

Högskolan på Åland kan ge dig värdefulla erfarenheter för framtida arbete i internationell miljö:

  •  kurser på engelska
  •  intensivkurser
  •  språkkurser
  •  utbytesstuderande i den egna studiemiljön
  •  gästande lärare
  •  deltagande i tutorverksamhet. 

Erfarenheter från studier eller arbetsliv utanför det egna hemlandet är idag en viktig merit på arbetsmarknaden. Praktikplatser kan du söka i hela världen. Lärarnas och personalens möjligheter till utbyte och inbjudna gästföreläsare både från företag som partnerhögskolor bidrar till en internationell miljö

 


Bokmärk och dela