-
+
Läkarintyg för sjötjänstgöring

Giltigt finskt läkarintyg för maskintjänst till sjöss ska lämnas in före praktiktjänstgöring på utbildningsprogrammet för elektroteknik.

I förordningen om läkarundersökning av sjömän finns information om läkarundersökning av sjömän och krav på sjömäns hälsa.  

Relaterade länkar

Studier eller praktik utomlands

Sjömanspass

Sjöfartsbok

 

 

 

 

 

Praktik

Det totala praktikomfånget för examen är 30 sp. Studerande som avser söka STCW behörighet A-III/6 skall ha utfört kursen Arbetsförlagd utbildning 30 sp samt Godkänt praktikprogram för sjötjänst 78 sp.

Målet med praktiken är att skapa en mångsidig bild av framtida arbetsuppgifter och ge en generell arbetslivsorientering. Praktiken ska vara utformad stödja studierna vid programmet genom att utgå ifrån utbildningens centrala yrkesämnen. 

Arbetsförlagd utbildning

Praktiken i kursen omfattar 30 sp godkänd praktik. Den studerande erhåller 0,3 sp per dag (8h) för sin prestation. Det totala praktikomfånget för examen är 30 sp

Godkänt praktikprogram för sjötjänst

Praktiken i kursen omfattar 78 sp godkänd praktik. Den studeranade erhåller 0,3 sp per dag (8h) för sin prestation. För godkänd kurs skall även kursen Arbetsförlagd utbildning (om 30 sp) också vara godkänd.

Totala praktikomfånget

Det totala praktikomfånget, för studerande som avser söka STCW behörighet Elmästare A-III/6, är således 108 sp (30 sp +78 sp). Av denna praktik skall minst 54 sp (sex månader) vara handled praktik i sjötjänst, dokumenterad i On Board Training Record Book.

Som praktik kan även räknas:

  • Yrkesutvecklande simulatorträning, upp till 9 sp.
  • Avlagd gymnasialstadieexamen (minst 3-årig utbildning) inom samma eller motsvarande studieinriktning motsvarande högst 30 sp

Mera information

Se kvalitetsledningsdokument och kursbeskrivningar nedan.

Kvarnens Facebook-sida

Kvarnens praktiksida

Eliminering av trakasserier och mobbning på arbetsplatsen

 

Praktikansvarig Emmy Karlsson 

 

Praktiken sker på fartyg över hela världen. Här kan du se en karta på var praktikanter befinner sig just nu. Försäkra dig under sjöpraktiken

Kom ihåg att försäkra dig med privat reseförsäkring under sjöpraktiken. Du är försäkrad från skolans sida bara under praktiken inte på din fritid.


Bokmärk och dela