-
+

Relaterade länkar

Studier eller praktik utomlands

Samarbetspartner

FE-studerande kan ansöka om praktikplats hos programmets samarbetspartners:


 
 
 

Paf logo

 
Ålands företagsbyrå AB
 
 
 
 

 

 

Praktik

I studierna ingår praktik, 30 sp.

Du ordnar själv din praktikplats och utför den på icke-schemalagd tid, förslagsvis under sommarmånaderna.

Målsättning

Målet med praktiken är att du ska få generell kunskap inom företagandet samt en mångsidig bild av arbetsuppgifter inom ditt kommande yrkesområde. Praktiken ska vara så utformad att du kan använda de kunskaper du lärt dig under studierna.

Praktiken ska på förhand godkännas inom utbildningsprogrammet.

Mera information

Kursbeskrivningen Praktik (B4000)

 


Praktikplatser hos våra praktikpartners

Följande företag: Andelsbanken för Åland, Rederi Ab Eckerö, Ålandsbanken, Ålands företagsbyrå, försöker årligen garanterar en arbetsplats för en företagsekonomistuderande i sammanlagt tio veckor under sommarmånaderna, under förutsättning att den sökande uppfyller kompetenskraven. Arbetsuppgifterna är av sådan karaktär att den studerande kan räkna dem fullt ut som praktik.

Revisionssamfundet PwC försöker årligen inom gesällprojektet tillsätta en praktikantplats under våren, under förutsättning att den sökande uppfyller kompetenskraven. Gesällprojektets ansökningskrav är 150 sp avklarade studier. Rekommenderas också att inriktningsstudierna i redovisning och ekonomistyrning är slutförda.

Den studerande som är intresserad av en praktikplats på:

- Andelsbanken för Åland kontaktar personal- och kontorschef Johanna.Jahren@op.fi inom januari månad.

- Rederi Ab Eckerö kontaktar ekonomiavdelningen camilla.hartvik@rederiabeckero.ax senast 15.2.

- Ålandsbanken kontaktar HR-specialist Linda.Lund@alandsbanken.fi vid årsskiftet.

- Ålands företagsbyrå kontaktar personalchef malin.franzen-engblom@foretagsbyran.fi i början av året.

- PwC kontaktar Fanny.Johansson@fi.pwc.com i september.


Studerande meddelar att han/hon är företagsekonomistuderande vid högskolan. Företagen väljer ut en praktikant bland sökande från företagsekonomiprogrammet vid Högskolan på Åland.

Se kvalitetsledningsdokument B.1.3.3 SD Praktik

 


Bokmärk och dela