-
+

Relaterade länkar

Studier eller praktik utomlands

 

Praktik

I utbildningen ingår 45 sp praktik uppdelat på åk 1, åk 2 och åk 4.

Årskurs 1

Under första studieåret kommer du att praktisera på hotell och restauranger. Praktiken är förlagd delvis på kvällar och veckoslut samt i slutet av varje termin. 

Årskurs 2

Efter ditt andra läsår har du en 25 sp praktik. Den fyra månader långa praktiken är förlagd i något av de nordiska eller europeiska länderna.

Målet är att du skall tillämpa de kunskaper du inhämtat och få en bred bild av turism-, hotell- och restaurangverksamhet i hotell och restauranger av hög standard.

Årskurs 4

Under det sista studieåret gör du ytterligare en praktik, en så kallad förmanspraktik, under fyra veckors tid.

Du skall följa med en förman och om möjligt själv prova på förmansuppgifter i ett lämpligt företag.


Bokmärk och dela