-
+

Relaterade länkar

Studier eller praktik utomlands

Praktikpartner

Carus PBS logo 

Consilia logo 

crosskey logo 

rederi eckerö logo 

Kettla 

MNC marine logo

Paf logo 

Quedro logo 

Ålcom 

 

Praktik


Praktikpartnerprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik vid Högskolan på Åland har ett praktikpartnerprogram som innebär att de studerande är på obligatorisk praktik 20 veckor hos någon av våra samarbetspartners i slutet av studierna. Det är även möjligt att dela upp praktiken i flera kortare praktikperioder hos en eller flera praktikpartners under åk 1 - åk 4.

I systemvetarexamen och ingenjörsexamen ingår 30 sp praktik inom branschen vilket motsvarar totalt 20 veckor på ett IT-företag eller en IT-avdelning. Vi har flera åländska IT-företag som praktikpartners. De är beredda att ta emot våra studerande i slutet av studierna för en 20-veckorsperiod eller under årskurs ett och två under 4-veckorsperioder. Dessa företag är Crosskey, Quedro, Consilia, Rederiaktiebolaget Eckerö, MNC Marine, PAF, Carus PBS och Ålcom.

Högskolans praktikpartners meddelar i början av året vilken typ av praktik de kan erbjuda och som studerande söker du sedan de praktikplatser som du är intresserad av. Företagens målsättning är att få praktikanter från vårt program som är intresserade av den typ av arbetsuppgifter och den särskilda träning som de erbjuder.

Tidpunkten för praktiken beror på när företaget har möjlighet att erbjuda uppgifter och handledning och när dina återstående kurser innan examen är inplanerade.

Förkunskapskrav: du måste ha minst 60 sp avklarade av utbildningsprogrammets kurser innan praktikperioden med undantag för praktiken på årskurs 1.

Exempel på praktikuppgifter

  • Mjukvaruutveckling
  • Design
  • Design och utveckling av databaser
  • Webbapplikationer
  • Smartphone-applikationer
  • Produktutveckling och planering inom datorteknik, datakommunikation, datanätverk och automation
  • Utveckling och planering av ekonomisystem
  • Drift- och support
  • IT-handledning på företag

Mera information

Se kursbeskrivning


Bokmärk och dela