-
+

Läkarintyg för sjötjänstgöring

Giltigt finskt läkarintyg för maskintjänst till sjöss ska lämnas in före praktiktjänstgöring på utbildningsprogrammet för maskinteknik.

I lagen om läkarundersökning av fartygspersonal finns information om läkarundersökning av sjömän och krav på sjömäns hälsa.  


Klädsel för praktiska kurser

För kurser till i brandskydd, på fartygspraktik och vid praktiska laborationer och övningar behövs oömma arbetskläder.


Skolfartyget

De åländska sjöskolornas skolfartyg Michael Sars används som en viktig del i pratikutbildningen.

http://www.michaelsars.ax/


Relaterade länkar

Studier eller praktik utomlands

 

Praktik

Målsättningen med praktiken är att ge en mångsidig bild av centrala framtida arbetsuppgifter samt arbetslivserfarenhet. Praktiken ska vara utformad för att stödja studierna genom att utgå ifrån utbildningens centrala yrkesämnen.

Ny utbildningsplan 2017

Då en ny förordning för Högskolan på Åland trätt i kraft kommer Utbildningsplanen för Maskinteknik att göras om under våren 2017. Den nya utbildningsplanen gäller för de studerande som börjar från och med hösten 2017.

Mycket av innehållet i utbildningen kommer att vara samma som tidigare år, men ändringar i kursbeskrivningar och studiepoäng per kurs kan förekomma.

Godkänt praktikprogram för behörighet till vaktmakinmästare omfattar 12 månader vilket motsvarar 108 studiepoäng, 30 sp praktik är obligatoriska och det finns möjlighet för ytterligare 78 studiepoäng praktik genom valfria studier.

Utbildningsplan före 2017

För ingenjörsexamen i maskinteknik krävs det sammanlagt 36 veckors praktik och arbetslivserfarenhet, där praktikens andel motsvarar 54 studiepoäng (sp).

Behörighet som maskinbefäl

För att bli behörig som vaktmaskinmästare, krävs vaktmaskinmästarutbildning ca 2,5 år på högskolan och minst 12 månaders godkänd praktik enligt praktikprogram. För de högsta maskinbefälsbehörigheterna krävs ingenjörsexamen och ytterligare praktik enligt gällande förordningar.

Läs mer om behörighet på Trafiksäkerhetsverkets webbplats

Praktik till godo

Du kan få upp till sex månaders praktik eller sjöpraktik räknat till godo, om du exempelvis har en yrkesskolexamen med lämplig inriktning eller tidigare arbetslivserfarenhet inom aktuellt yrkesområde.

Varje studerandes tidigare erfarenhet bedöms individuellt. 

Kom ihåg att fylla i ansökan!

För att få tidigare utbildning eller erfarenheter tillgodoräknade måste du alltid fylla i en ansökan och bifoga intyg som styrker din ansökan. Läs mer om Tillgodoräknande av kurs>>

Mera information

Kontakta studiehandledare Carola Maxenius-Mickelsson

Försäkra dig under sjöpraktiken

Kom ihåg att försäkra dig med privat reseförsäkring under sjöpraktiken. Du är försäkrad från skolans sida bara under praktiken inte på din fritid.  

Bokmärk och dela