-
+

Praktik

I utbildningen ingår 12 månaders praktik till sjöss (360 dagar), vilket motsvarar 60 studiepoäng.

Praktiken, den s.k. fartygsförlagda utbildningen, indelas i manskapspraktik och befälspraktik.

Manskapspraktik

Den första praktikperioden genomförs under första läsåret, på vårterminen. Manskapspraktiken är 6 månader (180 dagar).

Befälspraktik

Under andra läsåret, från mitten av vårterminen genomförs den andra praktikperioden, befälspraktiken. Befälspraktiken är 6 månader (180 dagar).

Ny utbildningsplan 2017

Då en ny förordning för Högskolan på Åland trätt i kraft kommer Utbildningsplanen för Sjökapten att göras om under våren 2017. Den nya utbildningsplanen gäller för de studerande som börjar från och med hösten 2017.

Mycket av innehållet i utbildningen kommer att vara samma som tidigare år, men ändringar i kursbeskrivningar och studiepoäng per kurs kan förekomma.

Praktiken omfattar 108 studiepoäng, men är fortfarande 360 dagar precis som tidigare år. Studierna omfattar fortfarande totalt 270 studiepoäng och är 4,5 år.  

Mer info

Kontakta praktikansvarige Emmy Karlsson

 

Praktiken sker på fartyg över hela världen. Här kan du se en karta på var praktikanter befinner sig just nu.

 Försäkra dig under sjöpraktiken

Kom ihåg att försäkra dig med privat reseförsäkring under sjöpraktiken. Du är försäkrad från skolans sida bara under praktiken inte på din fritid.

 


Bokmärk och dela